21 czerwca 2024


Zespół profesora Jongheop Yi z uniwersytetu w Seulu, specjalizujący się w nanotechnologiach, otrzymał materiał przewyższający właściwościami dostępne na rynku nanorurki węglowe i grafen przerabiając niedopałki papierosów.

Otrzymany materiał  może być używany do wielu celów, a głównie do powlekania elektrod superkondensatorów elektrochemicznych. Koszt materiału jest niski i podobnie do węgla posiada wysoką przewodność elektryczną i długoterminową stabilność. Nasączone wieloma związkami włókna octanu celulozy z filtrów papierosów poddaje się prostemu procesowi pirolizy. Materiał ma dużą ilość różnej większości porów, co zwiększa wydajność działania. Porowatość jest większa niż używanych dotąd materiałów. Dodatkowym efektem rozwiązania jest likwidacja trudnych do utylizacji śmieci, jakimi są niedopałki.

www.useoul.edu