19 czerwca 2024


W dniach 8-9 października w centrum kongresowym hotelu OSSA (k. Rawy Mazowieckiej) odbywać się będzie konferencja PLASTINVENT 2015, będąca jedną z ważniejszych konferencji dedykowanych branży tworzyw sztucznych w Polsce.

Plastinvent

Plastinvent to wydarzenie o charakterze technicznym, skupiające przedstawicieli szeroko rozumianej branży tworzyw sztucznych. W trakcie dwudniowego spotkania prezentowane są nowoczesne rozwiązania, technologie oraz problematyka przetwórstwa materiałów polimerowych. Zagadnienia przedstawiane w trakcie konferencji mają pozwolić uczestnikom na poprawę jakości stosowanych rozwiązań, a także umożliwić wzajemną wymianę doświadczeń.
Wśród tematów tegorocznej imprezy znajdą się m.in.:

  • bezkontaktowe dozowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
  • wpływ parametrów procesu na jakość wyrobów wtryskiwanych,
  • ekstruzja PCV, zabezpieczanie jednostek kalibrujących przed zużyciem,
  • wtrysk z doprasowaniem,
  • rola i wpływ temperatury formy na jakość wyrobów wtryskiwanych,
  • symulacja relaksacji naprężeń w wyprasce dzięki pełnemu modelowi lepkosprężystemu tworzywa,
  • możliwość symulacji chłodzenia formy rotacyjnej do wtrysku dwukomponentowego 2K,
  • ekonomiczne aspekty modyfikacji właściwości tworzyw sztucznych;

Więcej na: www.plastinvent.pl