13 czerwca 2024


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w dniach 8-10 września odbyło się seminarium pt. „Synergia nauki i przemysłu – w zakresie procesu kształcenia programistów i operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

synergia nauki przemyslu

W seminarium uczestniczyło 440 osób, w tym przedstawiciele 74 firm z całej Polski oraz uczelni, także zza granicy. Podczas pokazów technicznych, które odbywały się każdego dnia seminarium, zaprezentowano obrabiarki CNC do obróbki skrawaniem, roboty przemysłowe, maszyny do cięcia i zautomatyzowane urządzenia pomiarowe oraz narzedzia.

Prezentowano praktyczne pokazy obróbki –  obróbkę hybrydową z teksturowaniem formy na obrabiarce, wysokowydajną obróbkę uzębień, optymalizację czasu wymiany narzędzia na obrabiarce, ultrawydajną obróbkę HSM z wykorzystaniem pięcioosiowego centrum obróbczego, integrację systemów technologicznych podczas toczenia i frezowania i in. Na stoiskach firmowych prezentowano najnowsze rozwiązania sprzętowe i programowe wspomagające procesy wytwórcze. Wśród nich oprzyrządowanie technologiczne, narzędzia pomiarowe, narzędzia skrawające, narzędzia górnicze, oprogramowanie CAD/CAM oraz rozwijaną na terenie Lubelszczyzny Platformę Naukowo-Badawczą.

Więcej na:
http://synergia.pwsz.chelm.pl