24 maja 2024


Nowy produkt firmy ebalta Kunststoff – GM 987 – powiększa linię odpornych na ścieranie żywic poliuretanowych i ma tak samo dobre właściwości jak poprzednie rozwiązania firmy, niedostępne już GM 974 i GM 975 (które jednak zawierały szkodliwe, toksyczne substancje).

formy zywica

Przy opracowywaniu nowej żywicy brano pod uwagę takie czynniki jak: eliminacja zacieków, zagazowania oraz bezpieczeństwo stosowania. Przed wprowadzeniem na rynek produkt został poddany testom w wybranych odlewniach. Testy prowadzono na detalach takich jak formy łopatek turbin, które sprawiają największe kłopoty, z uwagi na ich skomplikowane kształty oraz bardzo cienkie ścianki. Zastosowanie nowej poliuretanowej mieszanki dało pozytywne rezultaty, nie stwierdzono niedoskonałości.
Cechą charakterystyczną GM 987 jest duża płynność, nawet po przekroczeniu przeciętnego tzw. czasu życia żywic, tj. czasu, w ciągu którego żywica zmieszana z utwardzaczem pozostaje jeszcze w stanie płynnym, nadającym się do zastosowania. Zwykle mieści się on w zakresie 14-17 minut. Podczas testów nowa żywica wykazywała dużą płynność nawet do 25 minut, co pozwala całkowicie wypełnić wnękę formy, a także redukuje napięcia wewnętrzne występujące podczas procesu utwardzania.
Żywica GM 987 jest materiałem szczególnie polecanym w produkcji rdzennic oraz modeli odlewniczych, gdzie jednym z najważniejszych parametrów jest odporność na ścieranie. Może być stosowana z powodzeniem także w innych dziedzinach.

Źródło: www.ebalta.de