24 kwietnia 2024


Od 14 marca ruszają zgłoszenia do drugiej edycji KOnkursu KOnstrukcji Studenckich, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów – KOKOS 2016. Ma on na celu wyłonienie pięciu najlepszych konstrukcji stworzonych przez studentów polskich uczelni technicznych.

Misją konkursu jest przede wszystkim zwiększenie komercjalizacji konstrukcji studenckich, a także integrowanie środowisk naukowych z przemysłowymi.
Projekt podobnie jak w roku ubiegłym cieszy się sporym zainteresowaniem młodych konstruktorów w całym kraju, a laureaci zeszłorocznej edycji odnoszą sukcesy na skalę międzynarodową: AGH Space Systems zwyciężył sześćdziesiąt zespołów w międzynarodowym konkursie CanSat Competition w Teksasie, organizowanym przez NASA, a studenci należący do KN Pojazdów i Robotów Mobilnych, przy Politechnice Wrocławskiej w prestiżowych zawodach Smart Moto Challenge w Moskwie i Barcelonie, zdobyli kolejno I i III miejsce.

Laureatem KOKOS-a jest także Petros Psyllos – młody konstruktor z Politechniki Białostockiej, którego rękawica umożliwiająca komunikację osób niesłyszących ze światem zewnętrznym zdobyła m.in. złoty medal na Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2013.
Co trzeba zrobić żeby wziąć udział w konkursie? Należy przesłać do organizatorów dokumentację projektu oraz film z demonstracją działania swojego wynalazku. Z danych zgłoszeń komisja konkursowa złożona z przedstawicieli świata nauki oraz biznesu inżynieryjnego nominuje po dziesięć prac w każdej z pięciu kategorii. Dodatkową, szóstą kategorią, będzie nominacja internautów, przyznana poprzez głosowanie na portalu Facebook.
Więcej informacji na temat konkursu, laureatów, a także regulamin oraz kalendarium zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej: www.kokos.nzs.org.pl