19 maja 2024


Magnez i jego stopy to najlżejsze materiały konstrukcyjne, których największą wadą jest podatność na korozję, szczególnie atmosferyczną. Opracowywane przez ponad sto lat powłoki zabezpieczające nie rozwiązały definitywnie  tego problemu. Ponadto, ich użycie podnosi znacznie koszty elementów wykonanych z magnezu.

Magnez-skin-to-centre-medel

Na uniwersytecie w szwedzkim Jönköping opracowano zupełnie nowy sposób. Zamiast tradycyjnego odlewania ciśnieniowego zastosowano proces łączący zalety odlewania i kucia zwany rheocasting. W procesie tym można wpływać na nanostrukturę odlewu. Okazało się, że elementy odlewane w ten sposób są co najmniej czterokrotnie odporniejsze na zmiany korozyjne. Ilustracja przedstawia mikrostrukturę stopu magnezu AM50 otrzymanego nową metodą rheocasting (u góry) w porównaniu z tym samym stopem otrzymanym w wyniku zastosowania  konwencjolanej technologii (u dołu).

ju.se