28 maja 2024


Magazynowanie energii jest ciągle problemem trudnym do rozwiązania. Jedną z możliwości jest zamiana ciepła i prądu w procesie elektrolizy na tlen i wodór. W przypadku energii słonecznej elektroliza trwałaby podczas dnia, a wodór wykorzystywany byłby w nocy.

rdza magazynuje energie

Na uniwersytecie Stanforda badano wykorzystanie tlenków metali do rozszczepiania wody. Badano tlenki bizmutu, wanadu, tytanu i żelaza. Okazało się, że każdy z nich znacznie zwiększa produkcję wodoru. Reakcja nie wymaga również doprowadzania energii z zewnątrz;  wystarcza energia słoneczna. Nagrzewanie tlenków słońcem z zastosowaniem soczewek może podwoić prędkość wytwarzania wodoru.

engineering.stanford.edu