3 marca 2024


W Instytucie Nowych Materiałów Leibniza opracowano farbę, którą można rysować lub drukować układy elektroniczne na papierze lub folii. Naniesiony w ten sposób układ będzie działać.

farby hybrydowe material elektroniczny

Tworząc nowa farbę połączono i wykorzystano zalety materiałów elektronicznych, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Nowy materiał pozwala zachować wysoki poziom przewodności elektrycznej, bez względu na to, czy naniesiony jest na płaską, czy na mocno zgiętą powierzchnię. Farba złożona z nanocząsteczek metali zatopionych w organicznych polimerach, zaczyna przewodzić prąd od razu po wyschnięciu.

www.leibniz-inm.de