22 kwietnia 2024


Stratosferyczne platformy HAPS, czyli High Altitude Pseudo Satellite, mające zastąpić satelity, ciągle są w stadium projektów. Pierwsze pomyślne testy takiego urządzenia przeprowadzili niedawno Chińczycy, a rząd francuski kwotą 17 mln euro dofinansował projekt grupy Thales Alenia Space.

stratobus

W przeciągu najbliższych dwudziestu czterech miesięcy ma powstać stratosferyczny sterowiec pokryty powłoką zbudowaną z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym. Maszyna korzystać będzie z energii słonecznej i ogniwa paliwowego. Nieruchomą pozycję nad wybranym punktem ziemi zapewniać mają silniki elektryczne. Stratobus, określany jako połączenie satelity z dronem, będzie mógł zabrać na pokład 250 kg ładunku, w którego skład wchodzić będzie aparatura meteorologiczna, telekomunikacyjna itp.

www.thalesgroup.com