19 maja 2024

Na spotkaniu prasowym, zorganizowanym w Warszawie, 13 czerwca, przedstawiciele Autodesk zaprezentowali możliwości różnych aplikacji w rozwiązaniach dla przemysłu.


v9_screen_small

Autodesk proponuje użytkownikom szerokie możliwości symulacji umożliwiającej weryfikację, przewidywanie i optymalizację produktów. Inżynierowie mogą korzystać z narzędzi symulacyjnych ściśle zintegrowanych z Autodesk Inventor, z narzędzi do symulacji mechanicznej w programie Autodesk Simulation, a także rozwiązania Autodesk Moldflow – dedykowanego projektantom form wtryskowych i produktów z tworzyw sztucznych.Możliwości symulacyjne Autodesk Inventor to między innymi symulacja dynamiczna (badanie ruchu i związanych z nim naprężeń), liniowe naprężenia statyczne i analiza modalna (przewidywanie naprężeń i ugięć), optymalizacja projektu parametrycznego (badanie wpływu różnych zmian parametrów projektu na jego działanie), symulacja form wtryskowych (automatyzacja najważniejszych czynności procesu projektowania form wtryskowych dla wyrobów z tworzyw sztucznych).
Autodesk Simulation – umożliwia precyzyjne przewidywanie zachowania produktu dzięki wszechstronnemu zestawowi narzędzi do symulacji mechanicznych, obejmujących zmęczenie materiału, liniowe i nieliniowe naprężenia statyczne i dynamiczne, symulację zdarzeń mechanicznych (MES), obliczeniową dynamikę płynów (CFD), elektrostatykę i multifizykę. Autodesk Simulation integruje się z Autodesk Inventor ułatwiając zastosowanie szczegółowej analizy wydajności w procesie projektowania. Jednocześnie Autodesk Simulation obsługuje wymianę danych z większością aplikacji CAD, dając możliwość wykorzystania dodatkowych informacji w środowisku wielu rozwiązań.
Autodesk Moldflow – oprogramowanie do projektowania form wtryskowych zawiera narzędzia pomocne przy optymalizowaniu projektów części z tworzyw, form wtryskowych i procesu wtryskiwania. Zakres analiz obejmuje przepływy tworzywa, systemy zasilające, chłodzenie formy, przepływ thermosetu, skurcz i wypaczenia. Producenci mogą badać wiele procesów wtryskowych, wybierając procesy i parametry, które zapewniają żądane czasy cykli i poziom jakości. Autodesk Moldflow współpracuje z Autodesk Inventor i Autodesk Simulation, obsługuje również szeroki wachlarz danych CAD, umożliwiając wdrożenie symulacji form wtryskowych w wieloplatformowym środowisku CAD.