19 maja 2024

W dniach 19-22.06.2011 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach oraz w malowniczo położonym ORW „Echo”  w Cedzynie odbyła się XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA’2011. Organizatorami konferencji byli Komitet Automatyki i Robotyki PAN oraz Politechnika Świętokrzyska.

konf_automa_s

Krajowa Konferencja Automatyki, organizowana co trzy lata, stanowi forum prezentacji wyników oryginalnych prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki, techniki systemów i robotyki.W tegorocznej konferencji uczestniczyło 115 osób. Wygłaszane referaty zgrupowane były w dziesięciu sekcjach: Identyfikacja i optymalizacja, Systemy pomiarowe, Zastosowania metod sztucznej inteligencji, Teoria sterowania, Układy regulacji, Optymalizacja i sterowanie systemów, Modelowanie, Systemy automatyzacji oraz Robotyka. W drugim dniu konferencji odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki – Pracowni Automatyki i Robotyki w Centrum Laserowych Technologii Metali oraz Pracowni Mechatroniki w budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Organizatorzy uatrakcyjnili konferencję licznymi imprezami towarzyszącymi, m.in.: zwiedzaniem ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach, wycieczką na Święty Krzyż, z Klasztorem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (w dawnym opactwie benedyktyńskim) i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego, oraz oglądaniem przepięknych i okazałych gołoborzy.