26 lutego 2024

W dniach 27-30 września, w Szczyrku (hotel Orle Gniazdo), odbędzie się doroczne, dziewiąte już spotkanie szkoleniowe z zakresu wspomagania projektowania maszyn i urządzeń Know-how dla Przemysłu. Spotkanie, organizowane przez spółkę AutoR, przeznaczone jest dla inżynierów projektantów, konstruktorów oraz technologów, a także dla informatyków i administratorów systemów inżynierskich CAx.

Obszar branżowy tegorocznego spotkania to projektowanie i ocena cyfrowych prototypów maszyn górniczych i ich systemów, stosowanych w kopalniach. Program imprezy obejmie następujące zagadnienia:

Dla projektantów i konstruktorów –

  • Poprawa szybkości i jakości procesu projektowania oraz cyfrowych prototypów maszyn i urządzeń, poprzez optymalne wykorzystanie najnowszych produktów CAx – autoryzowane, certyfikowane szkolenia.
  • Nowe potrzeby, tendencje i możliwości w projektowaniu maszyn górniczych ich systemów dla kopalń węgla kamiennego.

Dla informatyków i administratorów –

  • Lepsze zarządzanie pracą zespołów inżynierskich, informacją o produkcie, licencjami oprogramowania, integracją CAx/ERP.
  • Identyfikacja i planowanie potrzeb w obszarze CAx na tle procesów ROI/TCO.

Planowane są także warsztaty –

  • Techniki projektowania i tworzenia cyfrowych prototypów w najnowszej generacji środowiska Autodesk.
  • Administrowanie systemem inżynierskim IT/CAx: zasoby, połączenia, procesy, planowanie.

Więcej szczegółów na stronie organizatora.