24 maja 2024

16 Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów odbędą się w dniach 19-21 października w Krakowie. Towarzyszyć im będą 3 Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Blach-Tech-Expo.

Zakres branżowy targów Eurotool, jednej z najbardziej znanych imprez wystawienniczych w Polsce obejmował będzie m.in.:
  • obrabiarki wszystkich rodzajów i typów do obróbki różnych materiałów;
  • narzędzia do obróbki materiałów;
  • oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek;
  • narzędzia i urządzenia pomia-rowe oraz aparatura pomiarowo-kontrolna;
  • nowoczesne technologie prototypowania i obróbki materiałów;
  • oprogramowanie obrabiarek, urządzeń technologicznych i aparatury pomiarowo-kontrolnej, systemy CAD/CAM;
  • usługi w zakresie obróbki, pomiarów i inne;
Podczas targów odbędzie się szereg prezentacji, spotkań i konferencji branżowych, m.in. seminarium pt. „Materiały na narzędzia i ich obróbka cieplna i cieplno-chemiczna”, przygotowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Targi BLACH-TECH-EXPO 2011 to wydarzenie branżowe dla specjalistów zajmujących się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją blach. Jest to jedyna tego typu impreza branżowa w Polsce. Targi są skierowane do producentów maszyn i urządzeń, kooperantów przemysłu motoryzacyjnego, producentów środków transportu, producentów sprzętu AGD, producentów mebli metalowych oraz do firm działających w branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, energetyce, a także innych firm przetwarzających blachę.

więcej na stronach organizatora:
www.targi.krakow.pl