25 lipca 2024

spaceclaim_sW ciągu ostatnich czterech lat producent udostępnił użytkownikom osiem wersji swojego sztandarowego produktu: SpaceClaim Engineer. Wprowadzona 25 sierpnia nowa wersja programu (oznaczona numerem kodowym 2011+) obejmuje wiele nowych cech i usprawnień w obszarach: modelowanie, przygotowanie modelu do symulacji CAE, projektowanie elementów blachowych, jak również w API.

Główne wprowadzone zmiany dotyczą następujących zagadnień:
  • modelowanie 3d - łatwe tworzenie szyków, import STL jako bryły 3D, ukrywanie części obszaru modelu podczas edycji, pomiar minimalnej odległości między obiektami
  • tworzenie dokumentacji płaskiej - zaawansowane przekroje, tablice otworów standardowych, wstawianie tekstu po okręgu i inne
  • przygotowanie modelu do analizy CAE - eksport objętości, łączenie powierzchni itp.
  • konstrukcje blachowe - podwójne ściany, zawiasy, konstrukcje typu gausset, zaawansowane rozwinięcia
  • operacje na plikach – import, edycja i eksport nowych formatów plików w tym m.in. JT PMI, CATIA point, zespoły Pro/E
  • usprawnienie interfejsu programu SpaceClaim - wyrównywanie szkicu względem obiektu, nowy meta uchwyt, wyszukiwanie obiektów po kolorze, ilości ścian czy typie obiektu, przynależności do obiektu nadrzędnego
  • zaktualizowana współpraca z programem KeyShot – fotorealistyczny rendering;

więcej na:
3dspace.pl i na stronach producenta