23 maja 2024

prenumerata

Wprowadzenie VAT na czasopisma branżowe na początku tego roku trochę pokomplikowało rozliczenia, teraz chcemy to uporządkować. Ale nie w ten sposób, w jaki najczęściej się to robi, czyli poprzez podwyżki. U nas będzie inaczej (jak zresztą w wielu innych aspektach). Toteż zmiany w cenach będą raczej na korzyść Państwa, czyli naszych Czytelników. Chcąc również by nasz magazyn jak najobficiej trafiał „pod strzechy” (choć to może nie najbardziej odpowiednie określenie, ale z pewnością ma swoją wymowę) przygotowaliśmy jeszcze atrakcyjniejszą ofertę prenumeraty Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich. Szczegóły - w zakładce Prenumerata.
A ponadto – mamy dla Państwa specjalną ofertę.
Otóż wszystkie firmy (poza kolporterami prasy) i osoby prywatne, które zakupią dwie prenumeraty magazynu, trzecią otrzymają gratis!
Licząc na Państwa szeroki odzew i mając nadzieję, że grono związanych z magazynem Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie będzie stale rosnąć, zapraszamy do prenumeraty.

redakcja


PS. A planujemy w przyszłym roku wzbogacić nasze czasopismo o nowe, ciekawe zagadnienia i materiały...