18 kwietnia 2024

W dniach 27-28 października odbyło się w Poznaniu XVIII Spotkanie Użytkowników Abaqus.  Głównym celem dwudniowego spotkania, będącego od wielu lat stałym elementem kontaktów z użytkownikami oprogramowania SIMULIA w Polsce, było m.in. przedstawienie najnowszej wersji Abaqus, nowych inicjatyw i strategii rozwoju programów SIMULIA, w tym przede wszystkim pakietu Abaqus FEA. Organizatorem wydarzenia była firma Budsoft.

Budsoft

Podczas pierwszego dnia Spotkania tradycyjnie odbyły się dwa, równoległe, całodniowe seminaria,  których głównym celem było rozszerzenie wiedzy na temat zastosowań i użycia programów SIMULIA: „Techniki rozwiązywania złożonych zadań kontaktowych z wykorzystaniem nowych możliwości w Abaqus” oraz „Metody automatyzacji symulacji (Isight) i optymalizacji w Abaqus (ATOM)”. W obu seminariach wzięło udział prawie 50 osób, reprezentujących liczne ośrodki przemysłowe  jak i akademickie z całej Polski.Drugi dzień Spotkania przebiegł w tradycyjnej formule prezentacji już od godziny 9.00. Przedstawiono aktualną strategię rozwoju, najnowsze osiągnięcia oraz zmiany dotyczące zarówno oprogramowania Abaqus jaki innych produktów SIMULIA. Prezentacja najnowszej wersji Abaqus – 6.11 objęła szeroki przegląd najnowszych wersji programów z pakietu Abaqus FEA: pre i post procesora Abaqus/CAE oraz trzech głównych programów analizy: Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit oraz Abaqus/CFD.
Podczas Spotkania ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2010/2011 z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus. Tradycyjnie również swoje prezentacje przedstawili goście – użytkownicy programów SIMULIA. Prezentowane były  m.in.: „Wspomagane komputerowo projektowanie rozmieszczenia otworów odprężających w wyrobach średnich napięć z żywicy epoksydowej”, “Komputerowe wspomaganie analiz sejsmicznych transformatorów”, “Symulacja numeryczna rozwoju delaminacji w laminatach polimerowych” oraz “Wybrane aspekty walcowania kształtowników o profilu zetowym”.

Organizatorzy już dziś zaproszają na kolejne spotkanie, które odbędzie się w październiku 2012 roku.