23 maja 2024

W nowej wersji oprogramowania ANSYS w wersji 14 wprowadzono wiele nowych zaawansowanych funkcji i modułów, które umożliwiają symulację  najbardziej złożonych procesów i zaawansowanych urządzeń. Uzyskanie wysokiej wydajności obliczeń jest możliwe dzięki ulepszonym algorytmom wykorzystującym w większym stopniu potencjał obliczeń na wielu rdzeniach.

ansys


Najbardziej czasochłonny etap przygotowania symulacji to proces generacji siatki. W najnowszej wersji, oprócz ulepszenia dostępnych do tej pory algorytmów siatkowania, mamy  możliwość korzystania z nowej metody cut-cell, pozwalającej na automatyczną generację siatki prostopadłościennej dla solvera Fluent. Ponadto, siatkę cut-cell można wygenerować nawet dla uszkodzonych geometrii lub dla modelu powierzchniowego posiadającego ubytki. Tę samą cechę ma drugi nowy algorytm cut-tet umożliwiający m.in. wykrywanie „przecieków” w geometrii.
Główna idea przyświecająca pracy w środowisku Workbench – umożliwienie integracji programów służących do obliczeń inżynierskich z różnych dziedzin – w wersji 14 jest szczególnie widoczna. Pojawia się możliwość silnego sprzęgnięcia programu do obliczeń mechanicznych z programem Fluent, symulującym przepływ płynów.
Stworzony przez firmę ANSYS  EKM (Engineering Knowledge Management) jest skalowalnym rozwiązaniem pozwalającym na efektywne zarządzanie projektami, zarówno pojedynczemu, jak i dużej grupie użytkowników. Szereg nowości wprowadzonych w wersji 14 skupia się na większej integracji EKM ze środowiskiem Workbench, zwiększając tym samym efektywność zarządzania.

Więcej informacji na stronach:
www.symkom.pl oraz www.ansys.com