19 czerwca 2024

W dniach 6-9.05.2012 r. w hotelu REMES w Opalenicy k. Poznania odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH pt. Advanced Forming Technologies And Nanostructured Materials, zorganizowana przez Instytut Obróbki Plastycznej. Konferencja stanowi kontynuację organizowanej przez Instytut w latach 1973-2010 cyklicznej konferencji KONTECH pt. „Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek”.

Celem konferencji było stworzenie platformy bezpośredniego spotkania specjalistów – przedstawicieli przemysłu i nauki stosowanej oraz wymiany ich wiedzy i doświadczeń, a także promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej, inżynierii materiałowej i dziedzin z tym związanych, m.in.: obróbki objętościowej, obróbki blach, technologii kształtowania części z materiałów proszkowych, nanotechnologii i nanomateriałów inżynierskich, biotechnologii i biomateriałów, zagadnień dotyczących maszyn i narzędzi, oraz tarcia i smarowania.
W konferencji wzięło udział ponad 120 osób. W programie wydarzenia znalazły się panel dyskusyjny poświęcony nanomateriałom inżynierskim, sesje plenarne „Nowoczesne rozwiązania w bioinżynierii”, „Innowacyjne technologie w obróbce plastycznej”, „Kompleksowy system ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia” i in. Poszczególne sesje konferencji dotyczyły realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Podczas konferencji dokonano uroczystego uruchomienia i prezentacji systemu informatycznego “I-Centrum” – komputerowego centrum zarządzania procesami badawczymi w Instytucie Obróbki Plastycznej. W trakcie prezentacji, obecni mieli okazję uczestniczyć w transmisji na żywo przebiegu badań wykonywanych w Instytucie i zobaczyć możliwości w zakresie interakcji pomiędzy kierownikiem projektu, badaczem i osobą wykonującą badania. Przedstawiono rezultaty realizacji projektu, zastosowane modele procesów zarządczo-decyzyjnych, realizacyjnych oraz monitorująco-korygujących, komponenty systemu oraz zastosowane technologie informatyczne.
Sesja „Nowoczesne rozwiązania w bioinżynierii” związana była z międzynarodowym projektem Nanomining pt. „Rozwój i zastosowanie nowych nanokompozytowych materiałów otrzymanych w recyklingu metali szlachetnych”, realizowanym w latach 2010-2013 przez międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez Instytut Obróbki Plastycznej.
W programie konferencji znalazło się także (dla chętnych) zwiedzanie Instytutu Obróbki Plastycznej, podczas którego goście mogli zapoznać się z wyposażeniem i obejrzeć Zakład Badania Metali, Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Tribologii, a także stanowiska badawcze, gniazda i linie badawczo-produkcyjne Instytutu.

źródło: www.inop.poznan.pl