22 kwietnia 2024

Organizowana co dwa lata Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna POLIMERY, poświęcona szeroko pojętej tematyce przetwórstwa tworzyw polimerowych, odbędzie się w dniach 17-19 września, w hotelu Wodnik, nad zalewem Słok koło Bełchatowa.

Podstawowe zagadnienia konferencji (która odbędzie się po raz pierwszy pod nową nazwą: Polimery – Nauka – Przemysł) to:
  • Tworzywa polimerowe, napełniacze, środki pomocnicze i ich zastosowanie
  • Maszyny, narzędzia i oprzyrządowanie techniczne przetwórstwa
  • Podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych
  • Problemy teoretyczne i aplikacyjne wtórnego przetwarzania materiałów polimerowych
W ramach konferencji odbędzie się oddzielna sesja dla przemysłu, w której omawiane będą m.in.:
  • wady wyprasek – przyczyny powstawania i metody usuwania
  • materiały kompozytowe
  • wpływ parametrów przetwórstwa na jakość wyprasek
  • metody badań i oceny cech jakościowych i użytkowych wytworów z tworzyw
  • i in.
 Odbędą się także pokazy technologii i aparatury pomiarowej dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. W programie imprezy organizatorzy (Politechnika Częstochowska i SIMP) przewidzieli także zwiedzanie największej w Polsce odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie.
Są jeszcze wolne miejsca.

więcej na: www. ipp.pcz.pl/psi/