19 maja 2024

Firma z Hong Kongu, Spiral Logic Ltd. już od roku 2002 prowadziła prace badawcze nad konstrukcjami standardowych ślimakow oraz ich wpływem na jakość wyprasek wykonywanych z rożnych rodzajow tworzyw.

W typowych konstrukcjach wtryskarek tworzywo sztuczne w postaci granulatu jest dostarczane przez lej zasypowy do gorącego, obracającego się ślimaka, który przesuwa je aż do ustnika cylindra. Jednocześnie ślimak miesza granulat, który topi się na skutek oddziaływania ciepła, wydzielanego w procesie tarcia materiału o ścianki cylindra. Dodatkowym źródłem ciepła są grzałki umieszczone na zewnątrz cylindra. Na całej długości ślimaka można wyróżnić trzy strefy: tuż za lejem strefa zasilania granulatem; po niej strefa sprężania, w której następuje intensywne mieszanie i przejście tworzywa w stan płynny, oraz końcowa strefa dozowania. Stosunek długości ślimaka do jego średnicy powinien wynosić 20:1±10%.
Nowy typ ślimaka Spiral Logic T-Rex montowany jest w elektrycznych wtryskarkach firmy Sumitomo. Od poprzednich rozwiązań konstrukcyjnych odróżnia go to, iż nie posiada strefy sprężania, a stosunek jego długości do średnicy wynosi 13:1. Redukcja długości ślimaka o 1/3 okazała się bardzo korzystna, ponieważ dzięki niej ograniczono ryzyko nadmiernej emisji ciepła w obszarach między ślimakiem a cylindrem, w których zachodzi zjawisko tarcia i ścinania tworzywa. Zapobiega to termicznej degradacji tworzywa oraz jego charakterystycznym przypaleniom, w postaci ciemnych wtrąceń (ang. „black specks”). Krótszy ślimak nie jest jedyną innowacją w układzie uplastyczniającym wtryskarki. Między lejem zasypowym a cylindrem zamontowano dodatkowy objętościowy podajnik granulatu GS Loader, który dozuje ilość tworzywa podawanego do ślimaka. Dzięki niemu, w pierwszej strefie ślimaka granulat nie jest ściskany, co zapobiega nadmiernemu zużyciu powierzchni ślimaka i cylindra. Ponadto na wtryskarkach przetwarza się wiele gatunków tworzyw, często o bardzo odbiegających od siebie własnościach, a ślimaków nie wymienia się z każdą zmianą materiału. Podajnik GS Loader daje więc możliwość ciągłej kontroli i wpływania na ilość dostarczanego tworzywa, a tym samym na ciśnienie panujące w strefie zasilania cylindra.

źródło: www.spirallogic.com.hk