16 kwietnia 2024

Pod takim hasłem 20 września w Katowicach odbyło się seminarium zorganizowane wspólnie przez firmy Sandvik i Yamazaki Mazak. Sympozjum, odbywające się cyklicznie już od kilku lat, miało dwie tury, odpowiednio: w nowym Centrum Technologicznym Yamazaki Mazak i w Centrum Produktywności Sandvik Coromant.


Mazak-newsPodczas spotkania uczestnicy mieli możliwość udziału w sesjach teoretycznych oraz praktycznych pokazach obróbki z zastosowaniem narzędzi Coromant na obrabiarkach Mazak. Głównymi tematami seminarium były:
  • prezentacje obrabiarek
  • złącze obrabiarki Capto zoptymalizowane pod kątem sztywności oraz zdolności przenoszenia momentu obrotowego
  • system szybkiej wymiany narzędzi Capto
  • system wysokiego ciśnienia chłodziwa (70-80 bar) i jego wpływ na bezpieczeństwo obróbki i trawłość narzędzi
oraz
  • tłumienie drgań w obróbce skrawaniem

Każde z omawianych zagadnień ilustrowano przez wykonanie obróbki, między innymi stalowego wału korbowego i detali aluminiowych, na obrabiarkach wielozadaniowych Mazak INTEGREX j-300 i INTEGREX 200-IV ST, oraz poziomym centrum obróbkowym Mazak HCN5000-II.

więcej informacji na stronach organizatorów:
www.mazak.com.pl
www.sandvik.pl