24 czerwca 2024
Trzecia edycja odbywających się w Krakowie Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO, która odbyła się w dniach 22-23 listopada, zgromadziła ok. 170 wystawców.

kompozyt-expo

Po raz pierwszy na targach zaprezentowane zostały maszyny w cyklu produkcyjnym. Dodatkowymi atrakcjami wystawy była prezentacja przedmiotów oraz pojazdów wykonanych z kompozytów: ultralekkiego samolotu, samochodu, nowoczesnego pontonu wojskowego, czy lokalizatora. Wśród prezentowanych produktów spotkać można było wiele nowości, a także premier w sekcji materiałów, surowców, maszyn i oprogramowania.
Przyznano Nagrody KOMPOZYT-EXPO. Otrzymali je:
  • Politechnika Drezdeńska, Instytut Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych za sterowany z komórki pojazd – demonstrator technologii: FiF (Function Integrating Vehicle System Unit),
  • MASTERMODEL za nanokompozytowe panele grzejne,
  • Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej za ponton kompozytowy,
  • BALTAZAR KOMPOZYTY za żywice bezstyrenowe Atlac Premium,
  • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za wieloostrzowe płytki skrawające wytwarzane metodą FAST/SPS.

Wyróżniono także:
  • Spółkę MILAR za piankę z impregnacją T92 SEALX,
  • Politechnikę Śląską, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii za opracowanie technologii wytwarzania tłoków kompozytowych do sprężarek powietrza,
  • Spółkę LERG za ESTROMAL 11.A-01 – żywice umożliwiające wytwarzanie kompozytów o podwyższonej zawartości napełniaczy, przy zachowaniu dobrych właściwości mechanicznych.
W czasie trwania imprezy zorganizowano wiele prezentacji, pokazów i wykładów branżowych. Gościem specjalnym targów był profesor Constantinos Soutis. Odbyła się także Międzynarodowa konferencja CECOM, na której poruszane były zagadnienia związane z zastosowaniem materiałów kompozytowych w budownictwie.

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną czwartą edycję targów, za rok, do Krakowa.

więcej na: www.kompozytexpo.pl