16 kwietnia 2024

Firma Icon Aerospace jest wiodącym producentem szerokiej gamy komponentów wykonanych z kompozytów polimerowych, z elastomerów, podzespołów opierających się na połączeniu gumy z różnymi metalami. Do głównych odbiorców firmy należy m.in. przemysł wydobywczy (ropa i gaz), energetyka odnawialna, zakłady przemysłowe branż motoryzacyjnej i lotniczej, w tym firmy z segmentu Tier 1. Są to tzw. integratorzy systemów, czyli producenci łączący swoje własne technologie z produktami podwykonawców (Tier 2), w celu stworzenia kompletnego urządzenia, które następnie zostanie przekazane na linię produkcyjną w zakładzie montującym samochody.Icon Polymer dostarcza również siłom powietrznym na całym świecie węże do tankowania maszyn w trakcie lotu. Ostatnio firma rozszerzyła swoją ofertę o system IconIC, w którym wąż dawniej służący wyłącznie do tankowania, teraz jest dodatkowo wyposażony w wiązkę kabli telemetrycznych oraz światłowody do przesyłania danych. Taka konstrukcja, łącząca w sobie rozwiązania z zakresu mechatroniki z zaawansowaną technologią produkcji części z tworzywa, jeszcze do niedawna była nieosiągalna.

Nowa technologia może odegrać pierwszorzędną rolę w umożliwieniu precyzyjnego pozycjonowania węża do tankowania, szczególnie gdy połączenie będzie realizowane między samolotem – cysterną a bezzałogowym statkiem powietrznym (UCAV lub AUAV). Na końcu węża osadzony jest specjalny kołnierz spełniający rolę interfejsu. Po połączeniu się z tankowanym samolotem, działa on jak przełącznik, pozwalający na wybranie konkretnych funkcji, na których w danej chwili nam zależy. Może tu chodzić o transfer danych między komputerami, przeprowadzenie diagnostyki systemów samolotu lub jego przeprogramowanie. Dlatego chyba słusznie to nowe rozwiązanie uzyskało nazwę „inteligentny łącznik”.

źródło: www.iconpolymer.com