18 kwietnia 2024

VI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON oraz odbywające się równocześnie targi Enex, Enex Nowa Energia oraz Ekotech, które zakończyły się z ostatnim dniem lutego, to nie tylko 200 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii, ekologii i pneumatyki, i ponad 6500 zwiedzających. To także 25 branżowych szkoleń i konferencji, w których udział wzięło 1200 osób. Tematyka spotkań dotyczyła przeróżnych tematów związanych z zakresem branżowym wyżej wymienionych wystaw.

Pneumaticon1

W programie znalazły się między innymi spotkania na temat pomp ciepła, biogazowni, gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, energetyki, fotowoltaiki czy odnawialnych źródeł energii. Konferencję „Zwiększenie wydajności systemów produkcji sprężonego powietrza” zorganizował serwis pneumatyka.com, a seminarium „Krajowy sektor techniki płynowej wobec wyzwań innowacyjnych, technologicznych i rynkowych” – Izba Gospodarcza Komponentów i Technologii.


Podczas trzech targowych dni na PNEUMATICONIE swoje produkty zaprezentowały firmy świadczące usługi instalacyjne, naprawcze, inżynierskie i projektowe, a także prowadzące doradztwo techniczne, udzielające patentów i licencji.
Zakres branżowy PNEUMATICONU stanowią każdego roku między innymi: elementy oraz systemy pneumatyczne i hydrauliczne, sterowniki, napędy - układy, systemy automatycznego sterowania procesami z udziałem pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych. Na stoiskach prezentowane były roboty przemysłowe i manipulatory, można było zapoznać się z technikami pomiarowymi i laboratoryjnymi oraz z elementami wyposażenia i częściami zamiennymi. 
Tradycyjnie przyznano Medale Targów Kielce. Wyróżniono następujące produkty:
  • samodiagnozującą pneumatyczną wyspę zaworową zintegrowaną z komunikacją sieciową (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki) 
  • serwonapęd elektropneumatyczny sterowany bezpośrednio biosygnałami (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn)
Wystawcy, którzy przyjechali na ENEX do Targów Kielce mieli możliwość prezentacji maszyn oraz urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na biopaliwo. Stoiska targowe jak co roku wypełnił najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją już istniejących.