24 czerwca 2024

Brytyjski instytut ETI (Energy Technologies Institute) przekaże 15,5 mln funtów firmie Blade Dynamics mieszczącej się na wyspie Isle of Wight w kanale La Manche i zajmującej się produkcją części do elektrowni wiatrowych. Kwota ta posłuży sfinansowaniu projektu mającego na celu opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji całkowicie nowych łopatek turbin wiatrowych o długościach mieszczących się w granicach 80 do 100 m.


Jedną z głównych przeszkód w budowaniu coraz większych i wydajniejszych elektrowni wiatrowych jest ich masa, przekraczająca czasami 300 ton. Masa jednej łopatki dochodzi wtedy nawet do 6 ton. Dlatego projekt Blade Dynamics zakłada rezygnację z wykonywania łopatek w postaci jednolitej bryły. Pozostając przy wzornictwie i procesach technologicznych stosowanych w firmie Blade Dynamics łopatki będą montowane z mniejszych, bardziej precyzyjnych, łatwiejszych do wyprodukowania i transportu elementów. Aby zmniejszyć ich masę zdecydowano się na zastąpienie włókna szklanego, włóknem węglowym. Nowe łopatki powinny być o 40% lżejsze od tych wykonanych z włókna szklanego.
Inwestycja kapitałowa instytutu ETI w Blade Dynamics umożliwi znaczny wzrost firmy z Isle of Wight oraz zwiększenie w niej zatrudnienia o prawie 1/3. Nowe łopatki będą przeznaczone dla następnej generacji dużych, przybrzeżnych turbin wiatrowych o mocy od 8 do 10 MW.

źródło: www.eti.co.uk
tłumaczenie: Paweł Zabkiewicz