24 kwietnia 2024

Naukowcy z North Carolina State University (NCSU) opracowali technologię wytwarzania elastycznych kabli, które w przyszłości można będzie wykorzystywać w różnych instalacjach elektrycznych. Kable te charakteryzują się umiejętnością samonaprawy na poziomie molekularnym, zarówno samej osłonki z tworzywa, jak i metalowego rdzenia. Kable można rozciągać 8-krotnie w stosunku do ich pierwotnej długości.


Zespół pod kierownictwem prof. Michaela Dickeya wykorzystał dostępny na rynku polimer o dużej rozciągliwości oraz zdolności do samoregeneracji. Materiał został zwinięty w rurkę, której wnętrze wypełniono płynnym w temperaturze pokojowej stopem metalicznym, zawierającym dwa pierwiastki będące doskonałymi przewodnikami – gal oraz ind. Ponieważ rdzeń jest płynny, poddaje się on rozciąganiu równie łatwo jak osłona z tworzywa.
Gdy takie kable są rozcinane, ciekły metal ulega utlenieniu i zastyga, tworząc płytkę zasklepiającą wnętrze przewodu. Jeżeli chcemy ponownie połączyć dwa odcinki, wystarczy zetknąć ich końce, a ciekły metal na nowo utworzy wiązania cząsteczkowe. W przyszłości technologia ta mogłaby zostać wykorzystana do budowania złożonych, trójwymiarowych struktur, w których skład będą wchodziły kanały mikrofluidalne.

źródło: news.ncsu.edu
tłumaczenie: Paweł Zabkiewicz