25 czerwca 2024

Firma SciCorr powstała na bazie projektu badawczego prowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem profesora Petera Haycocka z Keele Unversity. Efektem ich pracy było opracowanie nowej techniki prowadzenia badań nieniszczących, mającej na celu wykrywanie ognisk korozji, oraz innych nieprawidłowości, w strukturze stali użytej do zbrojenia betonu. Dotychczas stosowane metody są czasochłonne i kosztowne, ponieważ wymagają usuwania zewnętrznych warstw, takich jak beton lub asfalt.scicorr-do-newsa

Elektro-magnetyczny detektor anomalii EMAD (Electro Magnetic Anomaly Detector) zapewnia wysoki stopień precyzji w określaniu miejsc, które wymagają naprawy, co pozwala znacznie skrócić czas badań oraz ich koszt. Ma to zarazem wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji, z których korzystamy na co dzień. Urządzenie wykorzystuje strumień indukcji magnetycznej, który przenikając badany obiekt wykrywa ślady korozji, przerwy w strukturze materiału oraz inne wady połączeń. Maksymalny zasięg penetracji to 280 mm. Po zebraniu danych, detektor jest podłączany do laptopa poprzez port USB. Oprogramowanie firmy SciCorr przedstawia zebrane informacje w postaci kolorowego wykresu ułatwiającego zlokalizowanie nieprawidłowości w strukturze materiału.
Technika EMAD może być stosowana do sprawdzania struktury konstrukcji betonowych, piętrowych parkingów, mostów, autostrad i konstrukcji morskich. Badania nie zakłócają specjalne powłoki izolacyjne rurociągów petrochemicznych, pokrycia asfaltowe, beton, ani zanurzenie konstrukcji w słonej wodzie morskiej. Już niedługo dostępna będzie przenośna wersja detektora EMAD dająca możliwość badania trudno dostępnych miejsc, np. szczelin dylatacyjnych, zawiasów.

źródło: www.scicorr.com