13 kwietnia 2024

News1


Odrzutowo-rakietowy pojazd Bloodhound budowany jest przez ekipę Richarda Noble’a w celu przekroczenia na lądzie bariery 1000 mil na godzinę, czyli ponad 1600 km/h.

BLOODHOUND


Szóstego listopada w Warszawie, w części konferencyjnej Stadionu Narodowego, odbyło się spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS – CONFERENCE SymKom 2015.

SymKom-news

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z wizją firmy ANSYS na rok 2016. Podczas spotkania prezentowano nowości dotyczące oprogramowania ANSYS 17 oraz nowy program do przygotowywania geometrii SpaceClaim Direct Modeler. Przedstawiciele środowisk przemysłowych i akademickich w swoich wystąpieniach przedstawili wykorzystanie oprogramowania ANSYS w projektowaniu aerodynamiki samolotu oraz w analizie pracy rotacyjnego silnika strumieniowego. Narodowe Centrum Badań Jądrowych podzieliło się swoimi doświadczeniami w analizach numerycznych na klastrach obliczeniowych składających się z kilku tysięcy rdzeni.
Jak co roku, spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Źródło: Symkom


Firma Amazon kojarzona głównie z największym sklepem internetowym, a ostatnio z dystrybucją zakupionych towarów za pomocą bezzałogowych wielowirnikowców przedstawiła oryginalne rozwiązanie, które ma wyeliminować wady multirotoru.

prime-air 04

Prototyp Prime Air to bezzałogowy samolot hybrydowy zaprojektowany w systemie tandem-wing. Maszyna startuje i ląduje pionowo, a następnie przechodzi do stabilnego lotu poziomego. Dzięki temu osiągnięto znacznie dłuższy czas lotu w porównaniu do tradycyjnych wielowirnikowców o podobnym zasilaniu. Nowy UAV ma również większe możliwości manewrowania, ponieważ łączy cechy bezzałogowego samolotu i wielowirnikowca. W razie potrzeby może wykonać tzw. zawis, a następnie kontynuować lot poziomy manewrując przy znacznie niższym zużyciu energii.

www.amazon.com


Załoga stoczni Bath Iron Works z dumą obserwowała pierwsze wyjście na próby morskie największego niszczyciela, jaki kiedykolwiek zbudowano w USA: USS Zumwalt.

zumwalt

Okręt otwiera serię DDG-100. Jednostka o długości 183 m, szerokości 24,1m i zanurzeniu 8,4 m została zbudowana z materiałów kompozytowych. Jej kształt ma na celu pogodzenie właściwości hydrodynamicznych z wymaganiami najnowszych technologii utrudniających wykrycie przez radary. Ciekawe, że efekt przypomina nieco XIX wieczne okręty wojenne.
USS Zumwelt ma napęd hybrydowy. Turbiny gazowe, lub awaryjne silniki diesla produkują prąd dla elektrycznych silników indukcyjnych. Jednostka ma rozwijać maksymalnie ponad 30 węzłów. Pierwsze testy morskie mają m.in. potwierdzić wyniki symulacji różnych warunków pogodowych.

www.generaldynamics.com


Inżynieria systemów to podejście umożliwiające rozumienie interakcji między elementami rozpatrywanego systemu, prowadzące do spełnienia założonych wymagań. To również sposób systematycznego myślenia o problemie jako całości.

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Politechniki Śląskiej przygotował nową ofertę studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Mechatronika. Mechatronika integrująca inżynierię mechaniczną, elektryczną oraz systemy sterowania stanowi naturalną bazę dla nauczania inżynierii systemów. Specjalność „Mechatronic Systems Engineering” powstała we współpracy z firmą IBS Poland. Program nauczania obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania, symulacji, optymalizacji i zarządzania systemami i procesami. Podczas studiów studenci będą poznawać zaawansowane metody obliczeniowe, systemy symulacji, metody sztucznej inteligencji, metody optymalizacji i podejmowania decyzji oraz języki programowania. W planie studiów przewidziano również praktyczną implementacją systemów podczas zajęć projektowych oraz zaawansowane metody zarządzania cyklem ich życia. Nowa specjalność przygotowywać będzie absolwentów do podjęcia pracy w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, nowych technologii i wszędzie tam, gdzie można stosować podejście systemowe, dla uzyskania najlepszych rozwiązań.

więcej informacji na:
www.icme.polsl.pl/ME8.html