16 października 2021


Stosownie do uzgodnionych wymagań, drzwi szafek mogą posiadać okienka inspekcyjne (najprościej – wklejane), a z reguły mają otwory wentylacyjne maskowane odpowiednimi kratkami. Konstruktor, odpowiedzialny za projekt takich kompozytowych drzwiczek powinien zawczasu uzgodnić szczegóły konstrukcyjne także z późniejszym wykonawcą. Drzwiczki usztywnione jednostronnie pianką mają tendencje do paczenia się. Dla dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego, wnętrza szafek elektrycznych – także drzwiczki – wykłada się arkuszami blachy aluminiowej.
Wykonanie rysunków montażowych, przedstawiających na odpowiednich przekrojach i widokach zasady montażu zaprojektowanych wyłożeń wewnętrznych wewnątrz wagonu, jest niezwykle istotnym działaniem, wieńczącym proces konstrukcji, a jednocześnie w sposób jednoznaczny przekazującym zamierzenia konstruktora technikom, pracującym przy montażu elementów w wagonie. Można by w tym miejscu zakończyć ten skrócony i uproszczony z konieczności opis zagadnień konstrukcyjnych, będących udziałem inżynierów projektujących wnętrza pojazdów szynowych. Chciałbym jednak na zakończenie podzielić się z Czytelnikami kilkoma wrażeniami z realizacji projektów bardziej nietypowych pojazdów, do jakich można zaliczyć wagony restauracyjne i konferencyjne – te ostatnie, stanowiące szczególną atrakcję w komercyjnej działalności spółki PKP-Intercity.
W przypadku wspomnianych typów wagonów, niewątpliwe wyzwanie konstruktorskie dotyczy obszaru przygotowania posiłków – kuchni lub baru. Ściany pomieszczenia wykonane są tradycyjną, opisaną wcześniej metodą. Decydujące znaczenie użytkowe ma wyposażenie kuchni. Kompletację uzgadnia się szczegółowo ze zleceniodawcą projektu. Istotną rolę odgrywają zawsze urządzenia chłodnicze. Najczęściej, wykonywane są przez wyspecjalizowane firmy pod konkretne zastosowanie. Istotne jest, aby urządzenia chłodzące przystosowane były do środowiska eksploatacji – przede wszystkim, aby były odporne na drgania. Naczynia na płycie kuchennej zabezpieczone są zwykle specjalnym, kilkucentymetrowym „płotkiem”, ale szafki w przedziale kuchennym mają specjalny system zabezpieczający sprzęt przed ewentualnym wypadnięciem z nich np. przy awaryjnym hamowaniu pojazdu. . Zabudowa kuchni wykonywana jest „na wymiar” ze stali nierdzewnej. W przypadku obsługi barowej – jak w wagonie konferencyjnym 507A – butelki i kieliszki utrzymywane są w specjalnych, metalowych uchwytach. Istotnym dla konstruktora przedziału kuchennego jest zaprojektowanie wystarczająco szerokiego dojścia, zapewniającego możliwość wnoszenia opakowań zbiorczych z produktami. W niektórych wagonach restauracyjnych wykonuje się specjalne luki, lub nawet drzwi zewnętrzne, prowadzące bezpośrednio do kuchni, umożliwiające bezpośredni załadunek produktów, z samochodu dostawczego.
Pomieszczenia konsumpcyjne dla gości mogą mieć różnorodny charakter: od typu bufetowego, gdzie posiłki spożywa się na stojąco, przy niewielkich, wysokich stolikach, poprzez typowo restauracyjne stoły i ławki-fotele, aż do kameralnych pomieszczeń barowych, o przyćmionym oświetleniu. Aranżacja wnętrza zależy od oczekiwań zleceniodawcy. Zwykle decyzję w tej sprawie poprzedza projekt stylistyczny w kilku wersjach, uwzględniający z jednej strony oczekiwania klienta, a z drugiej realia zabudowy wagonu. Materiały, tak jak w przypadku wagonu konferencyjnego 507A, mogą obejmować szlachetną stal w połączeniu ze skórzanymi obiciami, nowocześnie ukształtowanych foteli dla gości.

Rys7c_Media-507 Rys7a_Konf-507_CATIA Rys7b_Konf-507

Wyposażenie audiowizualne wagonu 507A, model CAD części konferencyjnej tego wagonu oraz jej wystrój rzeczywisty.

Do specyfiki współczesnych wagonów konferencyjnych należy już nie tylko pomieszczenie do narad, zapewniające miejsca dla 20-25 osób, ale także pełne zaplecze audiowizualne z dużym ekranem ciekłokrystalicznym i indywidualnymi podłączeniami do sieci, dla uczestników konferencji.
W planach rozwojowych, dotyczących taboru Intercity znajdowały się także inne ciekawe typy wagonów, takie jak np. wagon wystawowy, przeznaczony do organizowania różnych ekspozycji promocyjnych, które mogłyby być prezentowane pasażerom. Wydaje się, że na razie plany te nie będą na razie wdrażane. Pozostaje mieć nadzieję, że uda się zrealizować przynajmniej szeroko zakrojone projekty modernizacji taboru, w tym unowocześnienie wnętrz wagonów, zapewniające lepszy komfort podróżnym.

Marcin Szcześniak

 

artykuł pochodzi z wydania 12 (27) grudzień 2009

Polskie Normy   
PN-92/K-02502    Tabor kolejowy. Podatność na zapalenie siedzeń wagonowych. Wymagania i badania.
PN-92/K-02504    Tabor kolejowy. Pomiar sztywności skrętnej.
PN-93/K-02505    Tabor kolejowy. Stężenie tlenku i dwutlenku węgla wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub spalania materiałów. Wymagania i badania
PN-K-02511    Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania.
PN-EN 12663    Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych.
PN-K-11010    Tabor kolejowy. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu. Wymagania ogólne.
PN-EN 13129-1    Kolejnictwo. Klimatyzacja pojazdów linii głównych. Część 1: Parametry komfortu.