16 października 2021


Metoda 4 (dla dociekliwego konstruktora)
Dociekliwy konstruktor wie, że elementy pomocnicze nie są niczym złym, ale nie należy bez potrzeby definiować ich zbyt dużo. Liczba elementów pomocniczych wynika oczywiście wprost z przyjętej metody konstrukcyjnej. Kontur podstawy czworościanu (trójkąt równoboczny – Sketch.1 na Rys.6) z pewnością nie jest elementem pomocniczym. Rys6_sJeśli ten kontur jest opisany na okręgu leżącym na płaszczyźnie XY i środku w punkcie (0,0,0), to najprostsza metoda wyznaczenia kąta pochylenia ścian bocznych czworościanu polega na zastosowaniu polecenia Measure. Aby mieć co mierzyć trzeba przygotować trzy elementy pomocnicze:
Project.1 – rzut prostopadły konturu Sketch.1 na płaszczyznę symetrii tego konturu (tu YZ),
Circle.1 – okrąg zdefiniowany w trybie Circle type = Center and point (Center = punkt początkowy krzywej Project.1, Point = punkt końcowy krzywej Project.1, Support = yz plane, Start = 0deg, End = 90deg),
Split.1 – krzywa powstała przez odcięcie łuku Circle.1 za pomocą płaszczyzny XZ.
Rys7_sPolecenie Measure zastosowane do łuku Split.1 „zwraca” nie tylko jego promień (Radius), ale także kąt tego łuku (Angle) nawet wtedy, gdy wartość tego kąta nie jest widoczna w drzewie strukturalnym modelu. Kąt łuku Split.1 jest równy szukanej wartości kąta pochylenia ścian bocznych czworościanu.
Definicja bryły typu Pad (Rys.7) dla konturu Sketch.1 i odpowiednio dużej wysokości (na przykład First Limit Length = L) oraz pochylenie ścian boczych (polecenie Draft z wartością kąta określoną formułą pomiarową: PartBody\Draft.1\Angle = MeasureEdge.1\Angle) jest zgrabnym i chyba najprostszym rozwiązaniem problemu.


… i jeszcze jedno: która metoda ma największą sprawność?

WNIOSKI:
Staraj się rozwiązać każdy problem konstrukcyjny w taki sposób, aby się nie narobić i spełnić wszystkie wymagania.
Zanim zaczniesz „tworzyć” zastanów się chwilę. Potem starannie zaplanuj procedurę konstrukcyjną (analiza geometryczna problemu oraz lista poleceń systemu CAD) i wykonaj jej kolejne kroki.
Jeśli pojawią się problemy, to pomyśl nad zmianą koncepcji rozwiązania problemu.


Andrzej Wełyczko