26 czerwca 2024


Zestawienie programów obliczeniowych, które Państwu przedstawiamy, nie jest rankingiem. Nie jest
bowiem naszą intencją ocena poszczególnych aplikacji. Nie zamieszczamy listy programów najlepszych oraz najgorszych. Nie ma punktacji, wyników itp. Co więc znajdą Państwo na następnych stronach naszego magazynu? Chcielibyśmy przedstawić przegląd aktualnie dostępnych na polskim rynku profesjonalnych programów służących do przeprowadzania symulacji metodą elementów skończonych.

Antoni Skrobol

W tabelach znajdują się informacje o możliwościach tych programów, takich jak rodzaje wykonywanych analiz, możliwość rozwiązywania zadań z nieliniowością, polskojęzyczny interfejs, dostępność serwisu, itp.
Programy podzielone są na pewne grupy. Zdecydowaliśmy się utworzyć trzy kategorie, w których będą prezentowane poszczególne aplikacje. Pierwsza z nich obejmuje komercyjne programy przeznaczone do zastosowań typowo obliczeniowych (MES). Druga to oprogramowanie do wykonywania symulacji, będące częścią – samodzielną lub nie – uniwersalnych programów CAD albo dedykowaną dla nich aplikacją (CAD/+MES). Trzecia grupa (tu – z konieczności – właściwie tylko zaznaczona) opisuje w skrócie darmowe programy do wykonywania obliczeń MES.
Zależało nam aby przedstawić jasny i czytelny przegląd przez poszczególne aplikacje z nastawieniem na potencjalnego odbiorcę/użytkownika. Jest więc grupa programów adresowana do jednostek (biur konstrukcyjnych, centrów badawczych i obliczeniowych, jednostek akademickich), w których istnieją wyraźnie wyodrębnione komórki zajmujące się przeprowadzaniem symulacji MES. Jest również kategoria skierowana do osób, dla których MES jest jedynie narzędziem mającym wspomagać projektowanie. Te osoby będą raczej zainteresowane nakładkami obliczeniowymi na istniejące platformy CAD.

tab1_s
Tabela 1. Programy MES (grupa I) oferenci, dostępność, wymagania systemowe i sprzętowe

Trzeba również wspomnieć o bardzo licznej grupie osób rozpoczynających swoją przygodę z metodą elementów skończonych, studentów lub takich użytkowników, którzy mają problem wymagający zastosowania symulacji MES na tyle prosty, że wystarcza oprogramowanie o ograniczonych możliwościach wielkości modelu i na tyle rzadko występujący, że, ze względów ekonomicznych, nie jest opłacalne kupowanie jakiegokolwiek programu komercyjnego.