2 grudnia 2022tokarska_sPrzy toczeniu na maszynie horyzontalnej można to zrobić na dwa różne sposoby:
tworząc punkt zerowy w osi toczenia i ustawiając w postprocesorze automatyczne przejście w cykl toczenia w momencie najechania na ten punkt
możemy również – za pomocą funkcji postprocesora – przełączać się na cykl toczenia w momencie, w którym uznamy to za konieczne
W pierwszym przypadku program jest bardziej czytelny gdyż wszystkie wartości są przeliczane do osi toczenia. W momencie najazdu na punkt toczenia przełączają się osie, co pozwala programować w układzie osiowym, jak na tokarce. W drugim – wartości są przeliczanie z punktu bazowego dla całej płaszczyzny.
ustawienie-punktow-zerowych-dla-toczenia_sSposób, w jaki ustawimy punkty zerowe, odwzorowuje strukturę programu. Czy program będzie czytelny dla operatora jeżeli ustawimy tylko jeden punkt zerowy? Na pewno nie, gdyż po zmianie płaszczyzny obróbki tak naprawdę nie będzie on w stanie znaleźć punktu odniesienia.
Równie ważnym elementem mającym wpływ na kształt programu jest sposób napisania postprocesora: w którym miejscu włączane są i wyłączane funkcje maszynowe, odpowiedni dobór cykli, komentarzy i sposobu obracania osiami. W każdym systemie sterowania obrabiarki znajdują się cykle standardowe. W postprocesorze każdy cykl można połączyć z operacją w systemie CAM np.
operację wiercenia z cyklem wiercenia -
CYCLE82 ( 1. , 0 , 1. , -15. ,,),
operację gwintowania z cyklem gwintowania - CYCLE840 ( 6. , 0 , 6. , -10. ,,0,0,3 ,1,,1.75 ,3,1 ,0) itd.
pakiet_danych_sWażne, by każda zmienna z cyklu była przypisana w odpowiednie miejsce w postprocesorze. Generując program z wykorzystaniem cykli mamy bardziej przejrzysty kod NC, ponieważ operacje wygenerowane za pomocą cykli zajmują właściwie jedną tylko „linijkę”. Porównajmy to na przykładzie frezowania gwintu:
CYLE90(500,422,5,347,,56,50.5,5.5,200,2,0,1050,1250)
Jeżeli wygenerujemy program bez zastosowania cyklu, jedna operacja może nam zająć nawet kilkadziesiąt takich linijek, przez co program staje się mało przejrzysty:
G91 G0 X0 Y0 Z-75.617
G1 G41 D10 X2.552 Y-25.179 ZO F6
G91 G3 X25.170 Y25.170 Z0.617 CR=25.170 F6
G91 G3 X0 Y0 Z5.5 I-27.722 J0 F6
G91 G3 X-25.170 Y25.170 Z0.617 CR=25.170
G0 G40 X-2.552 Y-25.170 Z0
G91 G0 Z26.266
G1 G41 D10 X2.552 Y-25.179 ZO F6
G91 G3 X25.170 Y25.170 Z0.617 CR=25.170 F6
G91 G3 X0 Y0 Z5.5 I-27.722 J0 F6
G91 G3 X-25.170 Y25.170 Z0.617 CR=25.170
G0 G40 X-2.552 Y-25.170 Z0