2 grudnia 2022


Złącze A z prawej strony
wg PN-EN 1993-1-8:
efektywna grubość spoiny pachwinowej a=14
wymiary przyspawanego elementu a1=100 mm b1=20 mm
długość całkowita spoiny leff=2a1=0,2 m
pole przekroju spiny: Aw=a x lef = 2.8 x 103 mm2

Siła
W przypadku spoin ułożonych symetrycznie i prostopadle do siły działają naprężenia prostopadłe σT i styczne τT
Zakładamy P=712kN

wzor_1


Dane: stal S235 dla elementów cieńszych niż 40mm granica plastyczności wynosi fy=235 MPa, wytrzymałość na rozciąganie fu=360 MPa, γM2 =1.25, współczynnik korekcji Bw=0,8

warunki nośności kierunkowej

wzor_2


Wg. polskiej normy PN – B /03200

a=14mm, zakładamy Ppn=579 kN

wzor_3

Warunki nośności

wzor_4

Złącze B z lewej strony
fy=235 MPa, wytrzymałość na rozciąganie fu=360 MPa, γM2 =1, wymiary spoiny: aw=14 mm, lw=100 mm,
 Aw=aw x lw=1,4 x 103 mm2
Warunki nośności

wzor_5

Wg PN – B /03200 Ppn1=286 kN, Ppn1 < Aw x Fd=1
   
wzor_6

Nośność połączenia wg EC (eurokod PN-EN 1993-1-8)

wzor_7

Nośność połączenia wg PN – B /03200

wzor_8