16 października 2021


• Przypadki Curve-Point, Curve-Curve, Curve-Plane i Curve-Surface (odcinanie krzywej za pomocą punktu, innej krzywej, płaszczyzny lub powierzchni): system pozostawia po odcięciu tę część krzywej, na której leży jej punkt początkowy.
Dwuznaczność definicji polecenia Split polega na tym, że w przypadku odcinania „zbędnego” fragmentu powierzchni (także linii lub krzywej) konstruktor musi zdecydować, którą część pozostawić. Na przykład w sytuacji pokazanej na rysunku 4, czyli odcinanie powierzchni Surface to Split za pomocą płaszczyzny Cutting_Plane, rezultat zastosowania tego polecenia zależy od tego, którą stronę powierzchni konstruktor wskaże.

Rys04_b
Rys. 4

Podkreślam: wskaże! W przypadku stosowania szablonu konstrukcyjnego lub zamiany elementów początkowych modelu nie ma mowy o wskazywaniu, bo procedura konstrukcyjna jest wykonywana automatycznie, a nie interaktywnie.
Jak w takim razie w sposób automatyczny określić, która część powierzchni ma pozostać po wykonaniu polecenia Split? Jednym z rozwiązań może być zdefiniowanie pomocniczych obiektów, które zdecydują o „inteligentnej” reakcji systemu CATIA. To wcale nie oznacza, że bez dodatkowych obiektów system nie jest „inteligentny”, ale tylko tyle, że nie zawsze wybrana zostanie ta część powierzchni, o której myśli konstruktor. Nie każdy pewnie wie, że w systemie CATIA V5 można zdefiniować parametr typu Point, Line, Curve, Plane czy Surface. A więc coś, co jest obiektem geometrycznym, ale w momencie tworzenia nie ma reprezentacji geometrycznej. Zdefiniujmy w takim razie parametr SplitResult typu Surface (Rys. 5).

Rys05_b
Rys. 5

Jak zdefiniować wartość parametru SplitResult, czyli jak przyporządkować temu parametrowi płat powierzchni Surface To Split odcięty płaszczyzną Cutting_Plane? Obiekt geometryczny nie może być obliczony na podstawie formuły, bo system, zgodnie z kryterium wybranym przez konstruktora, musi zdecydować, która część powierzchni Surface To Split ma być „przypisana” do parametru Split Result.

Rys06_b
Rys. 6

Dlatego trzeba zastosować regułę konstrukcyjną (tu Split Rule na rysunku 6), która na przykład (to jest kryterium zdefiniowane przez konstruktora) obliczy pola powierzchni obu możliwych rezultatów polecenia Split i wybierze tę powierzchnię, która ma większe pole. Czy konstruktor może zdefiniować inne kryterium wyboru (inną zasadę konstrukcyjną)? Oczywiście TAK. Wszystko zależy od intencji i... umiejętności. Na przykład: wybierz ten płat powierzchni, który ma mniejszy obwód lub wybierz ten płat, który jest bliżej zadanego elementu geometrycznego (punkt lub płaszczyzna), itd.
Konstruktor nie zastosował polecenia Split w tradycyjny sposób, ale „wewnątrz” zasady konstrukcyjnej.

Rys07_b
Rys. 7

Rezultat jest natychmiast widoczny w obszarze graficznym modelu (Rys. 7) – każda zmiana położenia płaszczyzny Cutting_Plane jest automatycznie sprawdzana przez zasadę Split Rule i jeśli trzeba system wybiera odpowiedni płat powierzchni przyciętej zgodnie z zastosowanym kryterium wyboru:
if (area(Surf1)>area(Surf2)) then Split Result=Surf1 else Split Result=Surf2