24 maja 2024

 

(artykuł reklamowy)

SIEMENS Digital Industries Software, producent programu NX, wprowadził nowy bardziej elastyczny sposób licencjonowania oprogramowania, który pozwala użytkownikowi na korzystanie z całej gamy dodatkowych modułów bez potrzeby inwestowania w ich zakup.

W przypadku oprogramowania NX występują obecnie trzy rodzaje licencji:

• Extended – to licencje „rozciągnięte” w czasie czyli tradycyjne licencje stałe (wieczyste)
• Rental – licencje które się wypożycza na określony czas zwykle kilku miesięcy na czas trwania danego projektu
• Subscription – czyli licencje czasowe, które wygasają po ustaniu okresu subskrypcji

Obok wymienionych wyżej rozwiązań najnowszym wprowadzonym modelem licencjonowania oprogramowania są tokeny. Początkowo były dostępne do pakietów NX CAE (Simcenter), a obecnie są wprowadzane do pakietów NX CAD i NX CAM.


1

Rys. 1  Struktura modułów NX CAD

• TOKENS – nowy model licencjonowania za pomocą tokenów

Jak to działa w praktyce prześledzimy na podstawie licencji NX CAD. Jako baza do korzystania z tokenów służy podstawowa (lub wyższa) wersja pływająca pakietu NX CAD. Każdy dodatkowy moduł jest wyceniony na określoną ilość tokenów, które licencja podstawowa pobiera z dostępnej puli tokenów (to również licencja). Użytkownik wykupuje licencję na pakiet np. 100 tokenów, które umożliwiają mu dostęp w danej chwili do dowolnego modułu lub modułów, których wartość nie przekracza w danej chwili 100.
Sama licencja na określoną ilość tokenów pływa w sieci. W praktyce mając dwa stanowiska NX CAD można już efektywnie wykorzystywać licencje typu tokeny. W przypadku pakietów CAD użytkownik ma dostęp do ~90 modułów, które rozszerzają możliwości podstawowej wersji pakietu NX CAD. Poniżej zostaną opisane tylko wybrane moduły.

• Translatory

NX wyposażony jest standardowo w dwukierunkowe translatory IGES, STEP, PARASOLID, JT, STL, DWG/DXF. Wczytuje tez natywne pliki Solid Edge, SolidWorks i I-DEAS. Korzystając z tokenów może dodatkowo wykorzystać translatory do natywnych formatów CATIA v4 i v5 czy Creo (Pro/Engineer) czy plików ACIS.

• NX Realize Shape

Za pomocą metod modelowania Subdivision użytkownicy mogą tworzyć zaawansowane kształty produktów 3D z niespotykaną dotąd szybkością i łatwością obsługi. Zestaw narzędzi nadaje się zarówno do tworzenia szybkich koncepcji 3D, jak i ostatecznych kształtów powierzchni o najwyższej jakości. NX Realize Shape jest w pełni zintegrowany z wszystkimi innymi funkcjami modelowania NX

2
Rys. 2  NX Realize Shape

• Lattice Structures Design

Często stosowane w produkcji addytywnej (druk 3D), struktury kratowe (zwane także siatkowymi) pozwalają na redukcję wagi bez utraty integralności strukturalnej. NX Lattice Structures Design zapewnia potężny zestaw możliwości projektowych w tym niestandardowe komórki struktur w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb projektowych, takich jak np. zwiększona wytrzymałość, sztywność, odporność na uderzenia, absorpcji energii lub porowatości, jak również niestandardowe i randomizowane struktury.

3
Rys. 3  NX Lattice Structure

• Structure Designer

Tworzy ramy konstrukcyjne w sposób bardziej efektywny dzięki łatwej w użyciu możliwości modelowania ram konstrukcyjnych. Można tworzyć ramy konstrukcyjne w ciągu kilku minut, korzystając z asystenta rysowania ram, który przy pomocy minimalnych kliknięć może tworzyć szkielety 2D.

4
Rys. 4  Structure Designer

• NX Topology Optimization for Designers

To narzędzie służy do optymalizacji projektowania, może być wykorzystywane do automatyzacji ulepszania projektów, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie wydajności, materiałów i produkcji. Zawiera ono potężne możliwości optymalizacji, w tym możliwość konfiguracji i przeprowadzania optymalizacji pojedynczego komponentu lub zespołu (złożenia), możliwość dodawania wariacji projektowych i produkcyjnych w celu kontrolowania wyników optymalizacji.

• NX PMI Effectivity

Narzędzie NX PMI Effectivity pomaga użytkownikom, którzy projektują produkty zawierające dużą liczbę wariantów, określić, które informacje o produkcie i produkcji (PMI) na modelu są istotne dla każdej konfiguracji produktu. Narzędzie NX PMI Effectivity dodaje możliwość wnioskowania o efektywności obiektów PMI w oparciu o odniesienie do geometrii zawarte w PMI. Pozwala to na wyświetlanie tylko tych obiektów PMI, które są istotne dla wybranej konfiguracji produktu.


5
Rys. 5  Wymiary 3D PMI

• NX Animation Designer

Dzięki tej łatwej w użyciu aplikacji do symulacji ruchu, projektanci mogą tworzyć symulacje kinematograficzne każdego produktu z ruchomymi częściami w oparciu o czas. Ta aplikacja pomaga projektantom lepiej zrozumieć, jak produkt będzie działać i określić odstępy między częściami podczas ruchu. Program NX Animation Designer może być również używany do tworzenia animacji demontażu dla atrakcyjnych wizualnie prezentacji produktów.

6
Rys. 6  NX Animation Designer

• NX Routing

NX Routing to wszystkie ogólne rozwiązania potrzebne do tworzenia, edycji kopiowania i przenoszenia ścieżek przewodów elektrycznych, hydraulicznych itp.


7
Rys. 7  NX Routing

• NX Mold Wizard

Dzięki temu kompletnemu środowisku pracy można szybko i sprawnie tworzyć projekty form, wykorzystując funkcje wspomagające i bazy komponentów do projektowania form. Nowatorskie funkcje wspomagają krytyczne procesy niezbędne do wykonania zadań związanych z projektowaniem form. Podejście to obejmuje wdrożenie narzędzi, które upraszczają, automatyzują i prowadzą użytkowników krok po kroku przez zadania związane z projektowaniem form wtryskowych z tworzyw sztucznych.

8
Rys. 8  NX MOLD Wizard

• NX Mechatronics Concept Designer

NX Mechatronics Concept Designer (MCD) oferuje funkcjonalne podejście projektowe do budowy modeli koncepcyjnych, które łączą w sobie komponenty mechaniczne, elektryczne i softwarowe komponenty w oparciu o wymagania produktowe na poziomie systemowym. Umożliwia on wczesne tworzenie koncepcji w zakresie projektowania mechanicznego, elektrycznego i automatyzacji oraz związanych z nimi, równoległych, interdyscyplinarnych przepływów pracy, wspierając w ten sposób proces rozwoju produktu.

Omówiono tutaj tylko wybrane kilka modułów dostępne w nowym sposobie licencjonowania, które pozwala na optymalizację wydatków ponoszonych na licencje. Do pakietów NX CAM i NX CAE (SIMCENTER) wprowadzono podobny model licencjonowania co jest unikalnym rozwiązaniem na światowym rynku.

CAMdivision logo