25 czerwca 2024

 

(artykuł reklamowy)

nordson efd nx TCP IP

Tzw. inteligentna fabryka nie jest już jedynie wizją przyszłości. Podczas gdy różne modelowe fabryki prezentują możliwości inteligentnych rozwiązań, istnieje także wiele zakładów będących przykładem tego, jak wygląda Smart Factory w praktyce. Dostawcy rozwiązań w zakresie automatyzacji wprowadzają przemysł 4.0 na nowy poziom. Dzięki implementacji łączności sieciowej w ramach automatyzacji z najnowszymi rozwiązaniami sterowania, umożliwiają projektowanie i konstrukcję płynnych procesów produkcyjnych, osiągających najwyższy poziom przewidywalności i wydajności wytwarzania.

Istotną rolę w rozwoju inteligentnej fabryki pełni wymiana danych między procesami produkcji, skomunikowanymi poprzez Ethernet i IIoT (Industrial Internet of Things), oparty na rozwiązaniach cloud computing. Takie systemy oferują jednocześnie łączność i kooperację z operatorem. Tego typu integracja na linii maszyna-operator umożliwia efektywniejsze łączenie procesów i lepszą organizację w środowisku produkcyjnym.

Wyzwania w zakresie integracji systemów dozowania płynów

Pomimo popularyzacji łączności maszynowej za pośrednictwem sieci Ethernet i rozwiązań cloud computing w wielu sektorach produkcji przemysłowej, w systemach dozowania płynów na potrzeby montażu podzespołów postulaty przemysłu 4.0 zostały przyjęte w bardzo ograniczonym zakresie.

Integracja systemów dozowania płynów napotyka na szereg wyzwań z różnych stron. Mimo że w tego typu systemach oferowano już pewien poziom integracji, to był on jednak niewystarczający, by umożliwić zdalne zarządzanie procesem. Wśród głównych problemów, z jakimi spotykali się producenci podejmujący się próby implementacji założeń przemysłu 4.0 w systemach dozowania płynów, można wymienić: a) brak bezpośredniej łączności komponentów; b) niewystarczające gromadzenie danych; c) brak narzędzi do rozwiązywania problemów na miejscu; d) uciążliwe programowanie; a także e) brak widoczności parametrów dozowania.

Potencjał łączności typu Smart Factory w systemach dozowania płynów z funkcjonalnością NX

Po raz pierwszy inżynierowie procesu mogą programować, monitorować, diagnozować i odczytywać dane procesowe z wielu dozowników płynu bezpośrednio poprzez pojedynczy PLC, albo też poprzez interfejs internetowy z komputera centralnego, tabletu czy urządzenia mobilnego. Jest to duże osiągnięcie na polu monitorowania i zarządzania działaniem wielu dozowników płynu.

Niedawno zaprezentowana przez Nordson EFD funkcjonalność NX dla systemów dozowania płynów wspiera łączność typu Smart Factory kompleksowym pakietem możliwości scentralizowanego sterowania wszystkimi parametrami procesów dozowania poprzez łączność Ethernet. Protokół NX to rozwiązanie na miarę przemysłu 4.0, kompatybilne zarówno z integracjami stołowymi, jaki i zrobotyzowanymi, zapewniające udoskonalone sterowanie procesami dozowania oraz wydajność działania i diagnostyki.

Nordson EFD ultimusplus
Dozownik UltimusPlus umożliwia łatwiejsze i wydajniejsze dozowanie płynów, lepszą kontrolę procesu i bardziej systematyczne wyniki

Łączność systemu NX wykorzystuje protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – zestaw reguł i formatów zarządzających połączeniami pomiędzy urządzeniami w sieci, umożliwiający wymianę danych dwóm (lub więcej) urządzeniom. TCP/IP jest popularnym protokołem, stosowanym w budowie sieci Ethernet.

Technologię NX opracowano do zastosowania z dozownikiem UltimusPlus firmy Nordson EFD i sterownikami pompy objętościowej 7197PCP-DIN-NX. Technologia NX umożliwia operatorom w pełni zdalne zarządzanie dozownikami lub kontrolerami, pozwalając na obustronną łączność procesów z PLC.

Istotą tego protokołu jest spojenie procesów produkcyjnych w jedną, przystępną platformę. W ramach NX wszystkie procesy dozowania są połączone na potrzeby programowania, funkcjonowania, monitorowania procesu i rozwiązywania problemów.

Programowanie i operacja

Technologia zapewnia uproszczony format o podniesionej efektywności, dzięki programowaniu bezpośrednio z poziomu centralnego PLC, komputera, czy też urządzenia mobilnego. Umożliwia łatwe wprowadzanie zmian w parametrach dozowania w każdym momencie, bez potrzeby ręcznego dostępu do każdej stacji dozującej.

UltimusPlus NX system layout
Schemat systemu UltimusPlus NX

Liniowe, objętościowe, masowe i czasowe tryby dozowania w technologii NX odpowiadają różnorodności szerokiego spektrum etapów montażu, wymagających aplikacji płynów, takich jak kleje, powłoki, wypełnienia odstępów, uszczelnienia, pasty termoprzewodzące itp.

W aplikacji NX użytkownik podaje dane w taki sam sposób, jak integratorzy wprowadzają je do PLC, albo jak w oprogramowaniu komputerowym, podczas konfiguracji sieci. Aplikacja dla użytkowników pozwala zdalnie zapoznać się z wprowadzaniem danych.

Pobieranie logów dozowania

NX dostarcza także udoskonaloną dokumentację procesu, umożliwiając dostęp do plików logów dozowania zdalnie i bezpośrednio przez FTP (File Transfer Protocol). Pozyskiwane dane, związane z cyklem dozowania, nie obejmują wyłącznie parametrów takich jak ciśnienie, próżnia czy czas, ale także dokładną datę i czas rozpoczęcia i zakończenia operacji.

Rozwiązywanie problemów

W ramach lokalnego rozwiązywania problemów istnieje możliwość wykrywania i usuwania usterek z poziomu dowolnego urządzenia. Aplikacja NX pomaga operatorom zorientować się, gdzie znajduje się źródło problemu, np. na poziomie urządzenia czy w sieci. Bez pomocy NX takie poszukiwania mogą okazać się bardzo pracochłonne.

Wdrażanie technologii Smart Factory

Wzajemna współpraca funkcjonalności NX, możliwości TCP/IP, pomp i urządzeń pozwala uzyskać wyjątkowy poziom kontroli, a co za tym idzie, pewność prawidłowego przebiegu i wydajności montażu. Technologia NX zapewnia producentom efektywniejsze, wydajniejsze, bardziej produktywne i różnorodne procesy dozowania płynów w operacjach montażowych i silną podstawę do wykorzystania korzyści płynących z implementacji programu inteligentnych fabryk i przemysłu 4.0.

Ahmed Khan
Global Product Line Manager
Fluid Dispensers

Claude Bergeron
Senior Global Product Line Manager
Volumetric Systems

Nordson EFD


o Nordson EFD:

Nordson EFD projektuje i produkuje precyzyjne systemy dozowania płynów, zarówno w konfiguracji stołowej, jak i dla linii zautomatyzowanych. Umożliwiając producentom precyzyjną i powtarzalną aplikację tej samej ilości kleju, smaru lub innego płynu, za każdym razem, na każdej części – systemy dozowania EFD pomagają przedsiębiorstwom z różnych gałęzi przemysłu zwiększyć przepustowość i jakość, a także obniżyć koszty produkcji. Inne kompetencje w zakresie zarządzania substancjami płynnymi obejmują wysokiej jakości cylindry strzykawkowe i kartridże do jedno- i dwukomponentowych materiałów wraz z szeroką gamą złączy na potrzeby kontrolowanego przepływu płynów w środowisku medycznym, bio-farmaceutycznym czy przemysłowym. Firma jest także wiodącym producentem specjalistycznych past lutowniczych do zastosowań dozowanych i drukowanych w przemyśle elektronicznym.

osoba kontaktowa:

James Rawstron, Content Marketing Specialist, Nordson EFD
40 Catamore Blvd., East Providence, RI 02914
tel.: 401-431-7109
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

więcej informacji:

nordsonefd.com; twitter.com/nordsonefd; linkedin.com/company/nordson-efd