19 maja 2024

 

(artykuł reklamowy)

Everex Engineering medycyna druk 3D HP Multi Jet Fusion 1

Technologia HP Multi Jet Fusion zastąpiła część wcześniejszych procesów produkcyjnych w firmie Everex, czego efektem są urządzenia medyczne o mniejszej liczbie komponentów z lżejszą wagą i niższymi kosztami produkcji. Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

Wstęp

Everex to firma, która skupia się na inżynierii. Przez ostatnie 30 lat tworzy unikalne i zaawansowane technologicznie produkty, spełniające potrzeby klientów w sektorze medycznym. Zespół Everex specjalizuje się w produkcji urządzeń do diagnostyki in-vitro (IVD), których koncepcję i projekt proponuje klient.

Everex uznaje druk 3D za kluczową technologię do tworzenia nowych produktów, zwłaszcza w dziedzinie instrumentów i urządzeń diagnostycznych.

 • Branża
  Opieka zdrowotna

 • Sektor
  Sprzęt medyczny

 • Cel
  Zastąpić tradycyjne procesy prototypowania nowych projektów oraz produkcji finalnych części technologią HP Multi Jet Fusion.

 • Podejście
  Dzięki technologii HP Multi Jet Fusion i rozwiązaniom do druku 3D HP Jet Fusion, inżynierowie Everex opracowali nowe koncepcje projektowania swoich urządzeń medycznych – w celu zmniejszenia liczby wymaganych części. To z kolei doprowadziło do zmniejszenia masy urządzeń, obniżenia kosztów ich produkcji i uwolnienia przestrzeni magazynowej.

 • Technologia | Rozwiązanie
  Rozwiązania do druku 3D HP Jet Fusion oraz Technologia HP Multi Jet Fusion

 • Materiał
  HP 3D High Reusability (HR) PA 12

Wyzwanie

Ponieważ Everex i ich klienci nie potrzebują dużej ilości części, formowanie wtryskowe nie jest odpowiednią metodą produkcji. Nierzadko klienci Everex proszą o dostosowanie części do określonych urządzeń, aby móc rozszerzyć sprzedaż na nowe rynki.  W celu zaspokojenia tych potrzeb Everex zwrócił uwagę na potencjał technologii druku 3D.

Jednym z urządzeń Everex jest Hemo One, które służy do analizy próbek krwi w chemii klinicznej i może ujawnić różne nieprawidłowości we krwi.

Everex Engineering medycyna druk 3D HP Multi Jet Fusion 2

Wszystkie części składające się na Hemo One wcześniej produkowane były za pomocą tradycyjnych metod, takich jak frezowanie, tokarka i gięcie blachy.

„Dążyliśmy do stworzenia nowego rodzaju urządzenia, które będzie prostsze w montażu, będzie wymagać mniejszej liczby części, a jednocześnie przyczyni się do obniżenia kosztów” – powiedział Massimiliano Ramalli, starszy inżynier mechanik w Everex.

„Dzięki technologii HP MJF dostrzegliśmy możliwość osiągnięcia tych celów” – powiedział Ramalli.

Everex była w stanie przeprojektować i zmodyfikować cztery części dla Hemo One: ramie próbkujące, dwie płytki z reagentami oraz urządzenie do wsparcia elektronicznego.

Rozwiązanie

Podzespół ramienia próbkującego jest przymocowywany do ramienia, które służy do dokładnego rozprowadzania badanej próbki krwi oraz powiązanych reagentów wymaganych do przeprowadzenia konkretnych testów. Składające się z wielu części tradycyjnie produkowane ramię próbkujące zapewniało właściwe położenie czujników, ruchu igły i zewnętrznej osłony. Dzięki technologii HP MJF, firma Everex była w stanie zmniejszyć liczbę części tego podzespołu z 10-12 elementów do zaledwie dwóch. Dzięki zmniejszeniu liczby części możliwe było uproszczenie procesów montażu, zwiększenie wydajności oraz skrócenie czasów produkcji.

Innym przykładem, który pokazuje jak technologia HP MJF przyczyniła się do znacznego zmniejszenia liczby części, a tym samym obniżenia kosztów i czasu produkcji, jest płyta z reagentami firmy Everex. To urządzenie zawierające wiele próbek w osobnych przegródkach. Chociaż płyta musi osiągnąć określoną masę metaliczną, aby uzyskać dokładne pomiary, Everex postanowiło zastąpić metalową część tego urządzenia elementem wykonanym przez HP MJF, który poddawany jest procesowi metalizacji po produkcji. W rezultacie stworzono płytę, która waży o 50% mniej, ale nadal pełni niezbędną funkcję pomiarową. Udało się także zredukować liczbę części z 26 do zaledwie dwóch.

Druga płyta z reagentami, która wcześniej składała się z samych metalowych części, została przeprojektowana i teraz składa się tylko z części wykonanych za pomocą technologii HP MJF. Inżynierowie Everex rozpoczęli prototypowanie różnych punktów unifikacji wokół okrągłej płyty, zachowując jednocześnie niektóre komponenty metalowe. Jednak po zakończeniu etapu prototypowania doszli do wniosku, że mogą wyprodukować cały podzespół za pomocą technologii HP MJF. Przeprojektowana płyta z reagentami składa się teraz z dwóch kół, z których jedno znajduje się wewnątrz drugiego. Na zewnętrznych panelach wewnętrznej płyty Everex umieściło 24 kody kreskowe, aby zidentyfikować dostępne miejsca na próbki.

Ostatnią częścią, którą Everex przekonfigurowało do produkcji za pomocą technologii HP MJF, jest konstrukcja wspierająca elementy elektroniczne i mechaniczne urządzenia Hemo One. Wcześniej wykonane przez gięcie blachy, urządzenie składało się z sześciu różnych elementów. Poprzez produkcję struktury nośnej za pomocą technologii HP MJF, inżynierowie przeprojektowali komponenty i zredukowali liczbę części do dwóch, które były lżejsze i tym samym tańsze w produkcji.

Everex Engineering medycyna druk 3D HP Multi Jet Fusion 3

Rezultaty

Od wprowadzenia technologii HP MJF, Everex był w stanie szybciej i taniej tworzyć prototypy oraz finalne części z mniejszą liczbą komponentów.

Budowa modelu zewnętrznej osłony zajmowała wcześniej nawet 2 miesiące, ale dzięki technologii HP MJF ten czas został skrócony do zaledwie 5 dni. Skrócenie czasu produkcji to także krótszy czas oczekiwania na dostawę części.

Ponieważ nie było już potrzeby stosowania technologii formowania wtryskowego do produkcji skomplikowanych części, a koszt wytworzenia tych części był konkurencyjny w porównaniu z podobnymi częściami, Everex odnotowało znaczące obniżenie kosztów.

HP MJF ułatwia wkomponowanie jednej części w montaż, dlatego też ogólna liczba części składających się na montaż również została zmniejszona.

Redukcja ramienia próbkującego z podzespołu składającego się z 10-12 części do tylko dwóch części spowodowała zmniejszenie masy części o 40% i obniżenie kosztów produkcji o 65%.

Poprzez zastąpienie metalowej części w płycie z reagentami częścią wykonaną za pomocą technologii HP MJF, Everex zmniejszyło liczbę części z 26 do dwóch i zmniejszyło koszt jednostki montażu z 350 € do 200 €, co stanowi obniżenie kosztów o 43%. W przypadku drugiej przeprojektowanej płyty z reagentami, przejście od metalowego urządzenia do urządzenia w całości wykonanego za pomocą technologii HP MJF przyniosło oszczędności w wysokości 28,5% (zmniejszenie z 350 € za część do 250 € za część), a dla produkcji 300 sztuk rocznie Everex było w stanie zaoszczędzić niemal 60 000 €.

Urządzenie wspierające elementy elektroniczne i mechaniczne Hemo One zostało zredukowane z sześciu części do dwóch części, a koszt zmniejszył się z 25 € za jednostkę montażu do 6 € za jednostkę montażu, co stanowi obniżenie kosztów o 76%.


Jeśli szukają Państwo możliwości przetestowania lub nabycia technologii druku 3D HP Multi Jet Fusion, zachęcamy do skontaktowania się z firmą Integart Sp. z o.o.