22 września 2019

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie – to profesjonalny polski magazyn techniczny, skierowany do wszystkich zaangażowanych w tworzenie produktu, od projektowania do ostatecznego wykonania.

Na tematykę magazynu składają się:
projektowanie • modelowanie • programy inżynierskie CAD, CAM • budowa prototypów, testy • dobór materiałów • analizy i symulacje • systemy CAE: MES – FEA, CFD i in. • szybkie prototypowanie i wytwarzanie • techniki łączenia i cięcia • maszyny, narzędzia • części maszyn i urządzeń • elementy i podzespoły • odlewanie • wtryskiwanie • obróbka • hydraulika, robotyka, pneumatyka • systemy PLM, PDM • konstrukcje i urządzenia • najnowsze rozwiązania i wynalazki • wydarzenia

Wiele z przedstawianych tematów publikujemy jako pierwsi w Polsce. Staramy się bowiem dostarczać wiedzy i informacji aktualnych i prawdziwie użytecznych w pracy.

Nasi autorzy to profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym – szefowie biur i zespołów konstrukcyjnych, właściciele firm, doświadczeni praktycy. Ich uwagi stanowią nieocenioną pomoc w zdobywaniu doświadczenia na polu projektowania i konstruowania.

Sektory działania firm naszych czytelników to:

 • motoryzacja
 • fabryki sprzętu komunikacyjnego, pojazdów, wyposażenia
 • produkcja narzędzi, maszyn i urządzeń
 • armatura przemysłowa
 • formy wtryskowe
 • obrabiarki, obróbka metali i tworzyw sztucznych
 • przemysł lotniczy i wojskowy
 • AGD, sprzęt medyczny
 • części maszyn i urządzeń
 • samodzielne biura projektowe i konstrukcyjne
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • politechniki i inne techniczne szkoły inżynierskie
 • i in.

Głównymi odbiorcami pisma są: inżynierowie projektanci, konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie działów B+R, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy generalni, właściciele firm i in.
Nasz magazyn rokrocznie towarzyszy najważniejszym wydarzeniom branżowym. Obejmujemy patronatem medialnym branżowe targi, konferencje, seminaria i warsztaty inżynierskie, wystawiamy się na prestiżowych targach przemysłowych. Spotkania i dyskusje na takich imprezach pomagają nam jeszcze lepiej dopasować tematykę naszych artykułów do potrzeb czytelników.Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
redaktor naczelny: Przemysław Zbierski

częstotliwość: miesięcznik
magazyn ukazuje się w drugiej połowie miesiąca
objętość: 72 strony
nakład: 2000 egz.
format: A4 (210x297mm)

wydawca: ITER
opracowanie graficzne, DTP: CHISEL
ISSN: 1899-699X
tytuł ukazuje się od 2007 roku