20 lipca 2019


Zespół specjalistów w dziedzinie inżynierii materiałowej, mechanicznej i procesowej z Politechniki Federalnej w Zurychu, opracował technikę wytwarzania przyrostowego, umożliwiającą druk mikroelementów z dwóch rodzajów metalu jednocześnie, w rozdzielczości rzędu 250 nanometrów.

2 3dprintingof


Podczas sympozjum motoryzacyjnego w Wiedniu Delphi zaprezentowało nowy układ wtryskowy do silników o zapłonie samoczynnym, działający pod ciśnieniem ponad 500 bar. Dotychczas oferowany układ wysokiego ciśnienia Multec 14 działał pod ciśnieniem 350 bar, czyli o 150 bar większym od powszechnie stosowanych.

Delphi Gasoline Direct Injection


Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej to cel, do którego od lat dążą naukowcy z całego świata. Przez wiele lat rekord temperatury, przy której to zjawisko występuje, wynosił –73 °C. Jeszcze wcześniej, przed nim, temperatura ta wynosiła trudno osiągalne –240 °C.

nadprzewodnictwo


Uniwersytet w Toledo jest jednym z pionierów badań nad zastosowaniem perowskitów do budowy ogniw słonecznych. Materiały te posiadają bardzo ciekawą i rozbudowaną strukturę krystaliczną, a ich otrzymywanie jest stosunkowo proste i tanie. Wiele wskazuje na to, że niebawem mogą zastąpić powszechnie używany krzem.

ogniwa tandemowe


Jednym z bardziej skomplikowanych technicznie problemów do rozwiązania przez projektantów urządzeń zasilanych wodorem, takich jak silniki lub ogniwa paliwowe, jest zbiornik. Musi on być na tyle duży, żeby pomieścić założoną ilość gazu. Ponadto, musi być odporny na wysokie ciśnienia i temperatury, a do tego – szczególnie w przypadku samochodów – tak skonstruowany, aby podczas działania dużych sił zewnętrznych, w przypadku kolizji, nie uległ rozszczelnieniu.

Toyota Fuel Cell Vehicle