21 sierpnia 2019


Projektowanie części wykonywanych z tworzyw sztucznych wymaga przestrzegania pewnych określonych zasad oraz wykorzystywania narzędzi specyficznych dla tego typu konstrukcji. Tworzenie elementu oderwanego od kontekstu złożenia, w którym będzie pracować, może spowodować powstawanie błędów. Tyczy się to również procesu zmiany, wynikającego z różnych przyczyn, czy to serwisowych, technologicznych, czy też informacji przekazywanych bezpośrednio z produkcji. W celu pełnego odwzorowania poprawności i zgodności kształtu ze wszystkimi elementami złożenia, dobrze jest pracować w kontekście całego produktu.

Bernard Pacula

Oczywiście, początkowo rozpoczynamy pracę od konstrukcji korpusu produktu (Rys. 1), a dopiero potem dodajemy inne jego składniki. W takim przypadku mogą pojawić się problemy związane z kolizjami, które mogą być nie do przewidzenia na etapie projektowania skorupy zewnętrznej. Wynika to z prostego faktu, iż pewne podzespoły mogą zostać użyte w innych wariantach niż początkowo zakładano.

elementy tworzyw
Rys. 1

Taką sytuację dobrze ilustruje przykład pokazany na rysunku 2. W tym konkretnym przypadku chodzi o umieszczenie przycisku włączającego pracę urządzenia. Jeśli po wstawieniu komponentów okazuje się, iż nie pasują one do siebie, można wykorzystać możliwość odjęcia geometrii bezpośrednio z poziomu złożenia, tak aby modyfikacja ta została od razu odzwierciedlona w pliku części. W tym celu należy wybrać polecenie Operacje -> Operacje w złożeniach -> Różnica. Po wybraniu części docelowej, czyli elementu, w którym dokonane zostanie wycięcie (w tym przypadku: korpus), oraz narzędzia (w tym przypadku: przycisk), zostanie automatycznie wykonana operacja Boole’a na skorupie. Żebra, które kolidowały z przyciskiem zostaną automatycznie podcięte, dopasowując się do jego kształtu. Oczywiście powinno być to stosowane tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bryłą, która będzie mogła zostać odjęta od elementu docelowego. Taka metoda pozwala w znacznym stopniu oszczędzić czas oraz zmniejszyć ryzyko powstania błędów wymiarowych.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (104) maj 2016

Czytaj także:

Szybciej na rynku Szybciej na rynku
(artykuł reklamowy)W warunkach globalnej konkurencji liczy się nie tylko to, kto opracuje najbardziej...
Czy pełna licencja GSD jest zawsze konieczna? Czy pełna licencja GSD jest zawsze konieczna?
Konstruktor pracujący z systemem CATIA V5 nigdy nie ma dostępnej licencji, która umożliwia...
Zarządzanie dużymi złożeniami Zarządzanie dużymi złożeniami
Praca z dużymi złożeniami zawsze sprawiała kłopoty użytkownikom systemów CAD mającym bardziej...
Zastosowanie modeli 3D do wizualizacji oferty produktowej. Techniki rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej. Zastosowanie modeli 3D do wizualizacji oferty produktowej. Techniki rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej.
(artykuł reklamowy)Zastosowanie modeli 3D w całym cyklu życia produktu staje się coraz...