17 września 2019


Budując przemysłowe stanowiska zrobotyzowane musimy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie pracowników obsługujących takie urządzenia. Nie bez znaczenia jest także wymiar ekonomiczny sprawy – każdy wypadek w miejscu pracy oznacza wysokie koszty związane ze zwolnieniem lekarskim, odszkodowaniem i przestojami w produkcji. Producent maszyny zobligowany jest także do spełniania wymogów prawnych – kiedyś sformułowanych przez prawodawstwo krajowe, dziś regulowanych dyrektywami Unii Europejskiej.

Piotr Bieda

Najczęściej spotykanym zabezpieczeniem przestrzeni roboczej klasycznych robotów przemysłowych jest mechaniczne ogrodzenie ochronne. Przy doborze i projektowaniu takiego ogrodzenia należy pamiętać przede wszystkim o jego wysokości i odległości od robota. Z drugiej strony, producenci robotów mogą dostarczyć roboty z elektronicznymi systemami kontroli pozycji, zarówno samego robota, jak i jego chwytaka.
Rysunek 1 (poz. 1-3) przedstawia odległości S dla przypadków, w których dostęp do strefy niebezpiecznej kończynami dolnymi osoby w pozycji stojącej jest utrudniony bez zastosowania dodatkowych środków pomocniczych. Jeśli wysokość (odległość) h od ziemi do konstrukcji ochronnej mieści się pomiędzy dwiema wartościami należy zastosować odległość odpowiadającą wyższej wartości h.

roboty odleglosc bezpieczenstwo
Rys. 1    Odległości bezpieczeństwa dla kończyn dolnych; a – powierzchnia odniesienia, b – staw biodrowy, c – konstrukcja ochronna
EN ISO 13857, załącznik B

Jeśli strefa niebezpieczna charakteryzuje się wysokim ryzykiem, wysokość h tej strefy musi wynosić ≥ 2700 mm lub muszą zostać zastosowane inne środki bezpieczeństwa.
Przy konstruowaniu ogrodzenia ochronnego niezbędna może okazać się kurtyna bezpieczeństwa. Najczęściej wykorzystuje się ją do zabezpieczenia miejsca w ogrodzeniu, przez które do wnętrza stanowiska mogą wjeżdżać/wyjeżdżać produkty obsługiwane przez robota, np. palety.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (120) wrzesień 2017

Czytaj także:

Nowa generacja robotów Stäubli TX2 Nowa generacja robotów Stäubli TX2
(artykuł reklamowy)Pomimo że na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie do swoich poprzedników, sześ...
Innowacyjne oprogramowanie do symulacji stanowisk zrobotyzowanych i programowania offline robotów COMAU – ROBOSIM PRO Innowacyjne oprogramowanie do symulacji stanowisk zrobotyzowanych i programowania offline robotów COMAU – ROBOSIM PRO
(artykuł reklamowy) Prawidłowe przygotowanie oferty na stanowisko zrobotyzowane, szybkie zaprogramowanie...
Wpływ przekładni na powtarzalność pozycjonowania robota przemysłowego Wpływ przekładni na powtarzalność pozycjonowania robota przemysłowego
Zastosowanie robotów przemysłowych zwiększa m.in. wydajność pracy oraz dokładność wykonywania okreś...
Coboty vs. „zwykłe” roboty przemysłowe Coboty vs. „zwykłe” roboty przemysłowe
Robot współpracujący, kolaboracyjny – tzw. cobot – to wciąż produkt innowacyjny wśród całej gamy...