23 czerwca 2018


DFA (Design for Assembly) to jedna z metodologii wspierających projektowanie procesu montażu. Proces montażu z kolei wpływa w istotny sposób na poziom ostatecznych kosztów produktu. Wprowadzając zmiany konstrukcyjne, zgodne z wytycznymi metodologii DFA, możemy uzyskać krótszy czas montażu, poprzez redukcję zbędnych części składowych i zadań montażowych koniecznych do zmontowania produktu. Analiza DFA uwypukla ewentualne słabe punkty konstrukcji i pomaga stworzyć produkt niewymagający w dalszych fazach cyklu życia wyrobu większych zmian.


Jan Duda, Michał Karpiuk, Piotr Gawąd, Marcin Chromniak


Montaż jest jednym z ważniejszych etapów wytwarzania; w jego trakcie następuje kształtowanie określonych cech użytkowych wyrobu. Planowanie procesu montażu wymaga przeprowadzenia szeregu analiz tj. wydzielenia jednostek montażowych oraz określenia występujących pomiędzy nimi zależności. Efektem tych analiz jest wybór części bazowych dla wydzielonych jednostek montażowych i określenie sekwencji montażowej, która jest podstawą do szacowania trudności montażowych np. określenia zdolności uchwycenia części, analizę dostępności itp. Jakość wyrobu oraz koszty wykonania montażu zależą głownie od struktury produktu, ponieważ struktura ta opisuje funkcjonalnie narzucony układ i geometrycznie możliwe sekwencje montażowe. Naturalnym jest wybór sekwencji, która pozwala na otrzymanie gotowego wyrobu w możliwie najkrótszym czasie. Działania prorynkowe przejawiające się w stosowaniu nowych strategii rozwojowych wyrobów powinny zmierzać do obniżenia kosztów wytwarzania wyrobu, usprawnienia procesów technologicznych oraz poprawy organizacji produkcji, z jednoczesnym zachowaniem wymaganej jakości wyrobu, oraz spełnienia określonych wymagań technicznych. Na etapie analizy technologiczności konstrukcji, stosowane są metodologie DFx, które ukierunkowane są na krytyczną ocenę istniejącej konstrukcji i wskazanie możliwości jej modernizacji, tak by obniżyć koszty wyrobu. Jednym z najbardziej znanych oferowanych na rynku systemów do oceny wyrobu jest DFMA (Design for Manufacture and Assembly – projektowanie zorientowane na wytwarzanie części i montaż) firmy Boothroyd Dewhurst, Inc. Zawierający następujące moduły:
DFA (Design for Assembly – projektowanie zorientowane na montaż),
DFM (Design for Manufacture Concurrent Costing – projektowanie zorientowane na kalkulację kosztów we współbieżnym wytwarzaniu części).
(…)
cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (30) marzec 2010

Czytaj także:

Raport: Programy MES. Programy do analiz metodą elementów skończonych Raport: Programy MES. Programy do analiz metodą elementów skończonych
Zestawienie programów obliczeniowych, które Państwu przedstawiamy, nie jest rankingiem. Nie jest bowiem...
Analiza stateczności konstrukcji z wykorzystaniem MES Analiza stateczności konstrukcji z wykorzystaniem MES
Wyboczenie jest bardzo dobrze znane osobom zajmującym się budownictwem, architekturą czy też wszelkiego...
Polski Münch 2000 Polski Münch 2000
Minęło 10 lat od premiery Müncha 2000 i motocykl ten nadal nie ma konkurentów. Oglądanie go na drodze lub...
PZL TS-16 Grot PZL TS-16 Grot
W Kanadzie szeroko znana jest sprawa nieuzasadnionego, wręcz tajemniczego zamknięcia programu budowy...