17 września 2019


Podczas projektowania procesów produkcyjnych (technologicznych) pojawia się wiele zagadnień i zadań do rozwiązania. Jednym z poważniejszych jest obliczenie i ustalenie stopnia mechanizacji, albo automatyzacji, której częścią może być mechanizacja. Ma to decydujący wpływ na koszty inwestycyjne uruchomienia nowej produkcji, ale także, co ważniejsze, na koszty dalsze czyli produkcyjne i eksploatacyjne, co związane jest z efektywnością inwestycji.

Aleksander Łukomski

Mechanizacja jest czymś innym niż automatyzacja. Inaczej te dziedziny traktują automatycy (inżynierowie elektrycy lub mechatronicy), a inaczej projektanci procesów technologicznych i konstruktorzy mechanicy. Ci ostatni lepiej rozróżniają różnice między tymi zagadnieniami.

mechanizacja automatyzacja
Fot. 1    Prosty przyrząd zmechanizowany do zgrzewania prototypów nadwozi samochodu dostawczego (małej liczby nadwozi np. 5 szt.), obsługiwany ręcznie

Projektowanie procesów technologicznych jest podstawowym zadaniem biur technologicznych, działów głównego technologa w fabrykach, działów planowania w koncernach. Do wykonania tego zadania technolog musi dysponować dokumentacją konstrukcyjną, programem produkcyjnym oraz informacjami nt. środków produkcji. Przydatne są tu również wszelkie normatywy parametrów technologicznych dla różnych rodzajów produkcji w danej fabryce lub podobnych fabrykach, albo dla konkretnych obrabiarek i prac technologicznych. W przygotowaniu procesu technologicznego technolodzy wspomagają się programami CAM oraz innymi metodami cyfrowymi służącymi do przesyłania danych do urządzeń produkcyjnych.
Odpowiednia dokumentacja konstrukcyjna (pełna) zawiera:

 • rysunek ofertowy,
 • schemat kinematyczny,
 • rysunek zestawieniowy całości maszyny,
 • rysunek zestawieniowy zespołów, podzespołów,
 • rysunki wykonawcze części,
 • warunki techniczne oraz dokumentację techniczno-ruchową (instrukcję użytkowania).

Całość dokumentacji konstrukcyjnej powinna być przyjęta przez jednego technologa, wytypowanego na kierującego pracą, zwłaszcza w przypadku większej i bardziej skomplikowanej maszyny. On studiuje i analizuje wszystkie pozycje dokumentacji oraz udziela wyjaśnień technologom opracowującym procesy technologiczne poszczególnych części. Technolog „kierujący” dzieli części pracy na możliwe do wykonania we własnym zakresie oraz do wykonania w kooperacji lub do zakupu. Poniżej opisano inne podstawowe dane, oprócz dokumentacji, które należy uwzględnić podczas projektowania procesu technologicznego.

Program produkcji
Jest to liczba wyrobów przewidziana do produkcji w określonej jednostce czasu (najczęściej rok). Program produkcji zwykle dzieli się na serie produkcyjne, których wielkość ma decydujący wpływ na opracowanie procesu technologicznego. Rozróżnia się sześć rodzajów produkcji ze względu na program:

 • jednostkową,
 • małoseryjną,
 • seryjną,
 • wielkoseryjną,
 • masową
 • ciągłą

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (123) grudzień 2017

Czytaj także:

Automatyzacja i robotyzacja na wtryskowni Automatyzacja i robotyzacja na wtryskowni
Stopień automatyzacji i robotyzacji jest dzisiaj wyznacznikiem innowacyjności procesu produkcyjnego, a&...
Jaguar XJR-15 – czysta adrenalina Jaguar XJR-15 – czysta adrenalina
Jaguar XJR-15 to samochód wyścigowy, którym można się poruszać po drogach publicznych i pierwsze na...
Mechatronika sprawnie realizowana: SOLIDWORKS Electrical i SOLIDWORKS PCB Mechatronika sprawnie realizowana: SOLIDWORKS Electrical i SOLIDWORKS PCB
(artykuł reklamowy)W erze Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy produkty składają się nie tylko z&...
MIDAS Nastran FX. Porównanie oprogramowania do symulacji MES MIDAS Nastran FX. Porównanie oprogramowania do symulacji MES
(artykuł reklamowy)Metoda elementów skończonych jest obecnie podstawowym sposobem walidacji konstrukcji in...