21 czerwca 2018


Gubernator stanu Virginia podpisał ustawę, na mocy której autonomiczne roboty mogą poruszać się po chodnikach, pod warunkiem monitorowania ich pracy przez operatora. Na chodniki ruszyły roboty autonomiczne Starship, które dostarczają paczki, zakupy itp. w promieniu około 3 km od swojej bazy. Roboty te poruszają się na sześciu kołach, ważą około 20 kg i mogą zabrać ładunek o masie do 10 kg.

n 5 AUTONOMICZNY ROBOT STARSHIP

System Starship pozwala na respektowanie znaków drogowych i zasad ruchu. Roboty mogą poruszać się z maksymalną prędkością 6 km/h. Przesyłkę odbiera się używając przypisanego do niej kodu.

www.starship.xyz


Nikiel pod wpływem par metanolu zmienia nie tylko kolor, ale również właściwości magnetyczne. Wykorzystując to zjawisko stworzono nowy materiał, który może być doskonałym czujnikiem chemicznym, jak również może posłużyć do budowania pamięci wielokrotnego zapisu.

Zdaniem japońskich twórców z Uniwersytetu Hokkaido, czujniki wykorzystujące wapochromizm niklu, czyli zmianę jego koloru pod wpływem par, są tanie i bardzo odporne mechanicznie, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach techniki.

www.oia.hokudai.ac.jp


Na Uniwersytecie w Kolumbii Brytyjskiej opracowano tanią metodę wytwarzania elastycznych czujników i ekranów dotykowych. Ich konstrukcja polega na umieszczeniu żelu o wysokiej przewodności elektrycznej pomiędzy warstwami silikonu.

N2 ELASTYCZNY CZUJNIK

Elastyczne i dające się składać ekrany wykazują wszystkie pozytywne cechy dotychczasowych rozwiązań, a przy tym są nieporównywalnie tańsze i bardziej elastyczne. Twórcy widzą ich zastosowanie również w robotyce, gdzie mogą służyć m. in. za interaktywne czujniki robotów.

www.ubc.ca


Pompy działające samoczynnie, bez napędu, zasilania ruchomych części, są pożądane w wielu układach hydraulicznych. W naturze, w stopniu doskonałym, takie działanie odbywa się w roślinach pompujących płyny od korzenia aż po końce często bardzo wysokiego pnia.

N3 MIKROSTRUMIENIOWA POMPA

Naśladowanie przyrody w tym obszarze dotąd nie przynosiło efektów. Sztuczne pompy budowane na wzór roślin działały bardzo krótko. Nowe rozwiązanie opracowane w Massachusetts Institute of Technology składa się z dwóch plastikowych płaszczyzn z mikrokanałami i membrany. Urządzenie działa przez kilka dni, pompując ze stałą prędkością, i może być tanim i bardzo prostym siłownikiem hydraulicznym nadającym się szczególnie do małych robotów.

web.mit.edu


Ogniwa paliwowe znajdują coraz więcej zastosowań. Najbardziej podatnym na uszkodzenie elementem tych ogniw jest membrana, wykonywana na ogół z polimeru Naflon. Membrany ulegają degradacji chemicznej i mechanicznej, powstają w nich pory i pęknięcia. Dotąd jedynym sposobem naprawy uszkodzonego ogniwa była kosztowna wymiana membrany.

N 8 samoregenerujace sie membrany

Na wydziale mechanicznym Uniwersytetu Delavare opracowano membrany mające zdolność samoregeneracji. W polimerze zatopiono mikrokapsułki wypełnione płynnym Naflonem. W miarę zużycia membrany pękają ich ścianki uzupełniając ubytki materiału.

www.udel.edu