2 kwietnia 2023


Drodzy Czytelnicy,

Czy przyjaźń ma dziś jeszcze dla kogoś znaczenie? W dobie panowania głów pychą nadętych, totalnego egoizmu i powszechnego samouwielbienia przyjaźń wydaje się reliktem czasów minionych. Przynajmniej przyjaźń wzniosła, taka przez duże P. Bo, jak tłumaczy ks. Hieronim Kajsiewicz, można wyróżnić trzy rodzaje przyjaźni, tak jak są trzy rodzaje życia ludzkiego – według zmysłów, rozumu i ducha.
„Człowiek zmysłowy w przyjacielu szukać będzie podobieństwa usposobień, nałogów, chuci; słowem towarzysza niskiego i grzesznego żywota swego, i poza tym pojąć, a przynajmniej cenić innej przyjaźni nie zdoła.
Człowiek umysłowy szuka w przyjacielu podobnych, choć odmiennych i wyższych usposobień, zajęć umysłowych, ceni szlachetne uczucia i pociągi serca; słowem szuka towarzysza, przed którym by odkrywał wewnętrzny wyrób samotnej pracy swego umysłu, wymieniał z nim pomysły i budził uczucia w elektrycznym zetknięciu dwóch serc szlachetnych. Ale tyle i nic więcej. I zwykle w tym zwierzaniu się, w obopólnym odkrywaniu tajników duszy mieści się głębiej tylko ukryta, więcej ceniąca siebie, mniej się pospolitująca miłość własna. Są to często dwa egoizmy prowadzące się pod pachy, podpierające się i pieszczące nawzajem.
Człowiek duchowy, prawdziwy Chrześcijanin, zajmując co jest czystego w dwóch powyższych stopniach przyjaźni (…) sam idzie dalej. Człowiek duchowy szuka w przyjacielu towarzysza, brata, pomocnika w pracy wewnętrznej koło postępu duszy i pracy zewnętrznej na chwałę Boga i korzyść bliźnich.”
Nie byłoby chyba najlepiej, gdybyśmy chcieli teraz rozglądać się wkoło i patrzeć jakie to przyjaźnie ludzie ze sobą zawierają – to wiadomo w sumie nawet bez rozglądania się. Jednak warto pomyśleć jak jest w naszym życiu; jak jest, a jak mogłoby być. Na czym upływa nam życie i na czym tak naprawdę nam zależy.

W warstwie aktywności zawodowej (i pokrewnych) – jak mamy nadzieję – pomocny może być  nasz miesięcznik, którego kolejne wydanie oddajemy w Państwa ręce. Tradycyjnie, zapraszamy Państwa do dzielenia się opiniami o prezentowanych treściach, a także do proponowania nowych tematów, które chcieliby Państwo znaleźć w Projektowaniu i Konstrukcjach Inżynierskich. Wierzymy, że z Państwa życzliwą pomocą nasz magazyn będzie coraz lepszy.


Z życzeniami przeżywania prawdziwej przyjaźni -

Przemysław Zbierski