13 sierpnia 2022
  • W NAJNOWSZYM WYDANIU "PROJEKTOWANIA I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH"
Inżynieria odwrotna w CATIA 3DEXPERIENCE
Zgrzewanie nakrętek do blach nadwozi samochodów
Zwiększenie wydajności przetopu proszku metalicznego

Aktualności

image
Opracowano skrzydło zmieniające kształt, wyposażone w adaptacyjną krawędź spływu. Chodzi o to, aby zastąpić tradycyjną klapę, poruszającą się na zawiasach, integralną częścią skrzydła, która mogłaby odchylać się o 20°.
image
W dotychczasowych rozwiązaniach druku 3D reakcja aktywowania materiału odbywa się za pomocą światła lub ciepła. Na uniwersytecie Concordia opracowano metodę bezpośredniego drukowania dźwiękiem DSP – direct sound printing, która może stać się trzecią opcją.
image
Akumulatory litowo-jonowe mają poważną wadę. Po pewnym czasie eksploatacji zaczynają powstawać narosty litu, tzw. dendryty, powodujące postępujący spadek parametrów ogniwa.

Wydarzenia

image
Targi AMB to jedna z największych i najważniejszych imprez wystawienniczych branży obróbki metali na świecie (plasuje się w pierwszej piątce światowych wydarzeń tego typu).
image
Zephyr wystartował z poligonu Yuma 15 czerwca i od tamtego czasu wciąż znajduje się w locie, co stanowi rekord długości lotu dla maszyny bezzałogowej. Poprzedni rekord wynosił niemal 26 dni i również należał do Zephyra.
image
Inżynierowie z UKAEA opracowali robotycznego węża przeznaczonego do spawania rur wchodzących w skład instalacji eksperymentalnego reaktora fuzji termojądrowej DEMO.
  • Nowości, aktualności, wydarzenia
Lewitacja akustyczna jako proces produkcyjny
Budowa chwytaków dla robotów
Nowa metoda druku 3D

Analizy, symulacje

image
Do wykrywania usterek w przekładniach zębatych bardzo często stosuje się wibroakustykę. Analizę przeprowadza się badając przebieg czasowy prędkości lub przyśpieszenia drgań.
image
Aby wykonać tego typu pomiary trzeba wzbudzić konstrukcję do drgań sygnałem o znanej sile oraz zmierzyć jej odpowiedź. W tym celu wykorzystujemy młotki modalne oraz wzbudniki.
image
W oparciu o statystyczny opis kolizji cząsteczek na poziomie mezoskopowym użytkownik otrzymuje obraz zachowania płynu na poziomie makroskopowym. Tym samym zachowanie płynu zdefiniowane jest na podstawie bardziej fundamentalnych zasad fizyki.

Technologie

image
Zgrzewadło wprowadza się poprzez otwór okna przedniego, wykonując kolejne zgrzeiny punktowe, łączące obie ściany boczne z blachą dachu i przesuwane wzdłużnie wzdłuż ścian i dachu.
image
Odkształcenia spawalnicze i naprężenia są niezwykle szkodliwe dla konstrukcji spawanej w odniesieniu do jej nośności, gdyż mogą się sumować z naprężeniami od oddziaływań zewnętrznych, doprowadzając do przekroczenia nośności materiału.
image
W stali austenitycznej praktycznie cała spoina to jednorodny polikryształ, w którym granice ziaren to miejsca spotkania różnych kierunków krystalizacji. Dla stali czarnej charakterystyczne są odrębne kryształy, stanowiące w rzeczywistości poszczególne ściegi wykonane podczas spawania.
  • NOWE PRODUKTY
Napędy wahadłowe serii R5
Urządzenie diagnostyczne do gorących kanałów
Pierścienie ustalające Revolox