28 maja 2023
  • W NAJNOWSZYM WYDANIU "PROJEKTOWANIA I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH"
Robotyzacja procesów montażu
Wpływ zmienności parametrów na wyniki analizy dynamiki liniowej
Produktywne skrawanie na wieloosiowych obrabiarkach CNC

Aktualności

image
Nowe mobilne drukarki etykiet M610, M611 i M710 firmy Brady charakteryzują się szybkością, wszechstronnością i trwałością, dzięki czemu każde zadanie związane z etykietowaniem zostanie wykonane prawidłowo, w dowolnym miejscu i czasie.
image
Konstrukcja napędu płetwy składa się z naciągów umieszczonych przeciwlegle po obu stronach kadłuba, z których jeden stanowi sprężyna, a drugi to termomechaniczny mięsień TCP

Wydarzenia

image
Spółka Insitu zaprezentowała system Integrator VTOL, który stanowi nietypowe połączenie możliwości dwóch dronów w odmiennych konfiguracjach.
image
Tipo 6 LMH napędzać będzie rozchylony o 90 stopni 3-litrowy silnik w układzie V6 o mocy 700 KM, wspomagany przez silnik elektryczny o mocy 270 KM.
  • Nowości, aktualności, wydarzenia
Identyfikacja wad kompozytów włóknistych
Kosmiczna powłoka ochronna
Ciche śmigło o zoptymalizowanej konstrukcji

Wybrane artykuły

image
Zaprojektowane elementy muszą się dać w odpowiedni sposób zamontować oraz zdemontować. Ważne jest także, aby uzyskać informacje o stosowanych przez klienta narzędziach, wraz z ich wymiarami, zakresem ruchów oraz minimalnym kątem obrotu.
image
Prawidłowo wykonana spoina klejowa charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i elastycznością, dzięki czemu tłumi drgania oraz dodatkowo stanowi uszczelnienie.
image
Pomimo osiągnięcia obecnie dużego stopnia mechanizacji i automatyzacji kontroli, tradycyjne sprawdziany nadal odgrywają znaczącą rolę w zakresie sprawdzania wymiarowego produkowanych wyrobów.
image
Chcemy aby Gorzów stał się technologicznie mocny – powstają tu materiały, które według powszechnych opinii powinny powstawać w Dolinie Krzemowej.
image
Na ile więc taki podział ma sens dla praktyka warsztatowego? Wydaje się, że ma, tylko trzeba do tego podejść zupełnie w inny sposób. Chodzi o to że można podzielić kleje na sztywne i elastyczne.

Wybrane artykuły

image
Istnieją programy komputerowe do szybkiego wykonywania projektów technologicznych, jednak nie zwalniają one inżyniera procesu (projektanta technologa) od posiadania wiedzy na temat projektowania procesów produkcyjnych.
image
Początkowo badania wytrzymałościowe materiałów kompozytowych przeprowadzano analogicznie do badań metali. Z uwagi na to, że kompozyty ulegają innym rodzajom uszkodzeń niż metale ta droga nie okazała się do końca właściwa.
image
Środki o konsystencji od półpłynnej do stałej zawierają specjalne dodatki uszlachetniające, zapobiegające utlenianiu, korozji, zwiększające wytrzymałość filmu smarowego, zwiększające przyczepność smaru do powierzchni metali.
image
Ambicją było również to, aby wszystko, co dało się zrobić do tego pojazdu, było robione w Polsce. Samo miejsce produkcji jak i miejsca powstawania poszczególnych elementów musieliśmy trzymać w tajemnicy, również dlatego aby nam nie przeszkadzano.
image
Strukturę lattice zdefiniować można jako sieć połączonych ze sobą komórek elementarnych, składających się z prętów połączonych w węzłach, tworzących strukturę przestrzenną.
  • NOWE PRODUKTY
Druk 3D ceramiki technicznej
Sprężyny faliste Nested Spirawave
Imadła do obróbki pięcioosiowej