6 grudnia 2021

Analizy, symulacje

Analizy wytrzymałościowe pojazdów dwudrogowych w oparciu o wytyczne normy EN-280 i EN-13001
Symulacje inżynierskie bez ograniczeń czyli słów kilka o inicjatywie CoFEA
Analiza zużycia olejów w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń przemysłowych
Symulacja pracy mechanizmu
Analiza wtrysku tworzyw sztucznych: efekt jettingu
Optymalizacja z wykorzystaniem symulacji MES
Weryfikacja wytrzymałości zmęczeniowej na podstawie FEM 1.001 i Eurokod 3
Wpływ strategii symulacji zgrzewania punktowego na analizę wytrzymałości części motoryzacyjnych
Optymalizacja topologiczna konstrukcji z wykorzystaniem substruktur
Trwałość pojazdów szynowych
Modelowanie zjawisk sprzężonych
Projektowanie i produkcja barier drogowych metodą rotomouldingu
Wykorzystanie substruktur w analizach MES
Niskospadowa turbina rurowa z ukośną linią wału
Refleksja o obliczeniach inżynierskich
Python orężem nowoczesnego inżyniera
Meshfree – czyli wolny od kroku dyskretyzacji
Badanie wpływu uszkodzeń zębów na dynamikę przekładni zębatej przy pomocy metod komputerowych
Symulacje oparte na modelu – nowe podejście do projektowania pojazdów i maszyn
Symulacja – nie tylko dla orłów
Analizy sztywności dużych form o złożonej kinematyce
MIDAS Nastran FX. Porównanie oprogramowania do symulacji MES
Symulacja z blokowaniem zmiennych
Systemy monitorowania uszkodzeń statków powietrznych
Analiza modalna oraz jej zastosowanie w testach wibracyjnych