28 maja 2024

Analizy, symulacje

Nowe horyzonty w analizach dynamicznych FEA
Symulacje MES: Implicit vs. explicit
Modelowanie systemów metodą CFD
Probabilistyczne i stochastyczne metody analizy niezawodności
Porównanie metod modelowania impulsu mechanicznego
Definiowanie materiału na użytek symulacji kształtowania wyrobów metalowych
Analizy numeryczne DEM transportu elementów sypkich przez układy technologiczne
Analiza konstrukcji kompozytowych z wykorzystaniem MES w programie Midas NFX
Projektowanie dyszy GK ze względu na gospodarkę cieplną
Wpływ zmienności parametrów na wyniki analizy dynamiki liniowej
Problem ze smukłą wypraską
Wyznaczenie rozkładu sztywności statycznej obrabiarki z użyciem wyników pomiarów fotogrametrycznych
Wolumetryczne pomiary błędu pozycjonowania osi obrabiarek sterowanych numerycznie
Pułapki w analizie doboru dysz w systemach gorącokanałowych
Analizy filtrowania mgły olejowej powstającej w procesie obróbki
Badania nieniszczące spoin
Analizy konstrukcji przy pomocy metody bezsiatkowej
Cyfrowa korelacja obrazu – nowatorskie podejście pomiarowe w analizie wytrzymałościowej
Wykorzystanie DoE w korelacji modelu numerycznego
Analizy wytrzymałościowe pojazdów dwudrogowych w oparciu o wytyczne normy EN-280 i EN-13001
Symulacje inżynierskie bez ograniczeń czyli słów kilka o inicjatywie CoFEA
Analiza zużycia olejów w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń przemysłowych
Symulacja pracy mechanizmu
Analiza wtrysku tworzyw sztucznych: efekt jettingu
Optymalizacja z wykorzystaniem symulacji MES