2 lutego 2023

Analizy, symulacje

Wolumetryczne pomiary błędu pozycjonowania osi obrabiarek sterowanych numerycznie
Pułapki w analizie doboru dysz w systemach gorącokanałowych
Analizy filtrowania mgły olejowej powstającej w procesie obróbki
Badania nieniszczące spoin
Analizy konstrukcji przy pomocy metody bezsiatkowej
Cyfrowa korelacja obrazu – nowatorskie podejście pomiarowe w analizie wytrzymałościowej
Wykorzystanie DoE w korelacji modelu numerycznego
Analizy wytrzymałościowe pojazdów dwudrogowych w oparciu o wytyczne normy EN-280 i EN-13001
Symulacje inżynierskie bez ograniczeń czyli słów kilka o inicjatywie CoFEA
Analiza zużycia olejów w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń przemysłowych
Symulacja pracy mechanizmu
Analiza wtrysku tworzyw sztucznych: efekt jettingu
Optymalizacja z wykorzystaniem symulacji MES
Weryfikacja wytrzymałości zmęczeniowej na podstawie FEM 1.001 i Eurokod 3
Wpływ strategii symulacji zgrzewania punktowego na analizę wytrzymałości części motoryzacyjnych
Optymalizacja topologiczna konstrukcji z wykorzystaniem substruktur
Trwałość pojazdów szynowych
Modelowanie zjawisk sprzężonych
Projektowanie i produkcja barier drogowych metodą rotomouldingu
Wykorzystanie substruktur w analizach MES
Niskospadowa turbina rurowa z ukośną linią wału
Refleksja o obliczeniach inżynierskich
Python orężem nowoczesnego inżyniera
Meshfree – czyli wolny od kroku dyskretyzacji
Badanie wpływu uszkodzeń zębów na dynamikę przekładni zębatej przy pomocy metod komputerowych