19 czerwca 2024

Programy

Analiza konstrukcji kompozytowych z wykorzystaniem MES w programie Midas NFX
Programy open source do symulacji inżynierskich
Analiza łańcuchów tolerancji na geometrii 3D
Inżynieria odwrotna (Reverse Engineering) w CATIA 3DEXPERIENCE; cz. 4
Inżynieria odwrotna (Reverse Engineering) w CATIA 3DEXPERIENCE; cz. 3
Cyfrowa korelacja obrazu – nowatorskie podejście pomiarowe w analizie wytrzymałościowej
Inżynieria odwrotna (Reverse Engineering) w CATIA 3DEXPERIENCE; cz. 1
Połączenie między mechaniką a elektryką: SOLIDWORKS Electrical 2022
Integracja xCAD na platformie 3DEXPERIENCE
Symulacje inżynierskie bez ograniczeń czyli słów kilka o inicjatywie CoFEA
Automatyczne generowanie tolerancji wykonania cz. 1
UNIGRAPHICS & NX History
Symulacja pracy mechanizmu
Modelowanie swobodne komponentów
Globalna deformacja modelu powierzchniowego
NX Additive Manufacturing. Zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM/CAE dla druku 3D
Rekonstrukcja rezultatu optymalizacji topologicznej; cz. 2
SOLIDWORKS 2020: szereg nowych narzędzi zwiększających możliwości inżynierów
Rekonstrukcja rezultatu optymalizacji topologicznej; cz. 1
Projektowanie komponentów standardowych; cz. 4
Projektowanie komponentów standardowych; cz. 3
Rekonstrukcja modelu CAD na podstawie skanu 3D wraz z projektem tłocznika
Projektowanie komponentów standardowych; cz. 2
Modelowanie zjawisk sprzężonych
Projektowanie komponentów standardowych; cz. 1