13 kwietnia 2024

 

 analiza dysz gorącokanałowych

Systemy gorącokanałowe (GK) są powszechnie stosowane w budowie form wtryskowych ze względu na swoje niewątpliwe zalety, chociaż mają również pewne wady (nie będziemy rozpisywać się na ten temat, jako że literatura w tym zakresie jest bardzo obfita). Zajmiemy się zagadnieniem doboru dyszy w systemach GK i pewnymi problemami, które mogą się pojawić właśnie przy dobieraniu dysz.

Jerzy Dziewulski

Projektując formę wtryskową zwykle przykładamy wlewek w powierzchnię płaską lub lekko zakrzywioną. W omawianym przypadku klient zdecydował, że stop będzie podany w dwa słupki na powierzchni czołowej wypraski. Częściej
zdarza się, że zleceniodawcy chcą zasilić wypraskę przez żebro. Obie sytuacje są jednak niekorzystne, ze względu na bardziej intensywny odbiór ciepła z obszaru przewężki.

W momencie kiedy konstruktor decyduje o zastosowaniu dyszy GK w budowie formy, wysyła zapytanie do dostawcy – wyspecjalizowanej firmy produkującej systemy GK. Technicy dostawcy, stosując odpowiednie kryteria, dobierają dysze. Podstawowe kryteria to masa wypraski, rodzaj przetwarzanego polimeru i dodatkowo stosunek długości drogi płynięcia do grubości ścianki. Niektóre firmy wykonują symulacje wtrysku i sprawdzają prędkość ścinania, naprężenia ścinające i temperaturę w przewężce, dobierając zarazem jej średnicę. Jeśli klient przekaże odpowiednie informacje związane z budową formy, można przeprowadzić dodatkowo również analizę chłodzenia i deformacji wypraski.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11/12 (182/183) Listopad/Grudzień 2022

pobierz pdf