16 kwietnia 2024


Opracowana przez PacificNorthwest National Laboratory technologia otrzymywania ropy naftowej ze ścieków jest prosta i naśladuje warunki geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej.

Hydrotermalne skraplanie ścieków polega na poddawaniu ich wysokiemu ciśnieniu i temperaturze, a cały proces trwa zaledwie kilka minut. W efekcie powstaje materiał przypominający surową ropę naftową, świeżo wypompowaną z podłoża. Zawiera niewielką ilość wody i tlenu – można rafinować go jak zwykłą ropę. W USA powstaje około 34 mln l ścieków dziennie. Można z nich otrzymać do 30 mln baryłek ropy rocznie. Jedna osoba generowałaby od 2 do 3 l surowej ropy rocznie.

www.pnl.gov